Neuropsykiatrisk problematik i skolan VT 2020

Utbildningen ger en gedigen grundförståelse för barn och unga med AST/ADHD. Som deltagare får du konkreta verktyg för hur du i ditt arbete kan arbeta med anpassningar och bemötande på ett sätt som skapar förutsättning för utveckling och lärande.
Utbildningen vänder sig till personal inom grundskola och gymnasium som arbetar med elever med AST/ADHD.

Hör Petter Marklund berätta om utbildningen:

Lärandemål:
– Deltagarna skall efter avslutad kurs ha god kunskap om de centrala komponenterna vid AST och ADHD. De skall känna till och kunna redogöra för begrepp som:


o Central koherens
o Theory of mind
o Perceptuella avvikelser
o Arbetsminne
o Impulsivitet
o Bristande uthållighet

– Deltagarna skall utifrån ovanstående kunna resonera om och beskriva vad dessa svårigheter ställer för krav på deltagarna i sina respektive yrkesroller samt på vilka sätt de kan underlätta för de barn och ungdomar de arbetar med.

– Deltagarna skall ha kunskap om och kunna resonera kring på vilka sätt den egna verksamheten har strukturer och förhållningssätt som är anpassade till målgruppen.

Tidigare kursdeltagare om kursen:

”Fantastiskt mycket, väl genomtänkt information!”

”Alla i skolans värld borde få ta del av detta.”

 

 

Kursledare:

Malin Khoso är leg psykolog & leg psykoterapeut och har tidigare arbetat på BUP´s specialistenhet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

 

 

 

 

 

 

Vid frågor och ytterligare info:

Mejla: Malin Khoso malin.khoso@magelungen.com

 

Information

Datum
10 mars - 11 mars

Tid
09.00-16.00

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Bondegatan 35, Magelungens lokaler

Mat och dryck
Frukost från 08.30 och pausfika serveras

Upplägg
Kursen är en tvådagarskurs som pågår mellan 10-11 mars Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan utbildning. Det är möjligt att skicka ersättare vid förhinder.

Pris
3495 kr exkl. moms

Anmäl dig