KiVa – Ett evidensbaserat antimobbingprogram för skolan

Att som skola ta tag i mobbning gör att man adresserar inte bara de akuta situationerna utan påverkar stämningen bland både elever och vuxna. Mobbning är i många fall en orsak till problematisk skolfrånvaro och påverkar skolresultat negativt. Som KiVa skola för man tillgång till utbildning i modellen, material i form av lektionsplaneringar, filmer och spel online. Man får också som KiVa skola kontinuerligt stöd kring akuta mobbningsärenden samt hjälp med analys av utvärderingar.

Hör Peter Friberg berätta om KiVa:

KiVa både förebygger och minskar skolmobbning och har varit i riksomfattande bruk i Finland sedan hösten 2009. Som bäst 90 % av alla skolor inom grundläggande utbildning i Finland har varit registrerad som användare av programmet.
KiVa erbjuder evidensbaserade lösningar för skolmobbning, och programmet grundar sig på tanken att åskådarna spelar en avgörande roll i mobbningsprocessen. KiVas effekter har utvärderats i flera internationella vetenskapliga studier (t.ex., Kärnä et al., 2011). Programmet minskar förekomsten av mobbning, men leder också till positiva förändringar i antimobbningsattityder, empati och konstruktivt beteende hos åskådarna. KiVa ökar skoltrivsel, studiemotivation och även skolprestationer, samt minskar social ångest och negativa uppfattningar om klasskamraterna. Ett av de centrala målen har även varit att få hela skolgemenskapen att förbinda sig till arbete mot mobbning. Programmet har bland annat fått första pris i EU:s brottsförebyggande tävling (2009) samt ett pris för forskning om KiVas inverkan (Society for Research on Adolescence, 2012).

Priser för 3 års abonnemang:

0-300 elever: 87750:-

301-600 elever: 109350:-

601-900 elever: 134550:-

901 eller fler elever:160200:-

(Som KIVAskola får all personal 20% rabatt på Akademi Magelungens övriga utbildningar)

KiVa ger både förebyggande undervisningsmaterial och en konkret handlingsplan vid akuta mobbningsituationer.

Här kan man se exempel på KiVa i klassrummet:

Hör lärare berätta om lektionerna och handlingsplanen vid mobbning:

Läs nedan information kring skolstolek, abonnemang och tilläggstjänster:

KiVa priser och info

KiVa-programmets komponenter 

KiVa-programmet innehåller både allmänna och specifika åtgärder för att förebygga och åtgärda mobbning i skolorna. De allmänna åtgärderna riktar sig till skolans samtliga elever. Målsättningen är att påverka gruppens normer samt att stödja alla elevers färdigheter att agera på ett konstruktivt sätt, ta ansvar genom att inte uppmuntra mobbning, samt försvara mobbade elever. KiVa är åldersanpassat för låg-mellan- och högstadieålder.

 

Eleverna lär sig genom aktivitet och erfarenheter under KiVa-lektionerna

 

De specifika åtgärderna tas i bruk då upprepad mobbning förekommer i skolan.
Skolans KiVa-team utreder då fallet genom att kalla de olika parterna till utredningsdiskussioner,
medan klassläraren uppmanar några av klassens elever att stöda den mobbade eleven.

Information

Datum
13 juni - 14 juni

Tid
09.00-16.30

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Bondegatan 35 i Stockholm

Mat och dryck
Fika finns i pauser.

Vad ingår
Omfattande material i form av pärmar, affischer mm samt tillgång till Kivamaterial på webben.

Upplägg
Två dagars utbildning 9.00-16.00 Priset gäller per skola. Max 10 deltagare per skola på utbildningen. (Se bifogad prislista) Ange skolstorlek och önskad längd på avtal i anmälan.

Anmäl dig