KiVa – Ett evidensbaserat antimobbingprogram för skolan

Mobbning är i många fall en orsak till problematisk skolfrånvaro och påverkar skolresultat negativt. Att som skola ta tag i mobbning gör att man adresserar inte bara de akuta situationerna utan påverkar stämningen bland både elever och vuxna.

KiVa är ett evidensbaserat antimobbningsprogram som både arbetar preventivt på skolövergripande nivå och ger verktyg för att hantera akuta mobbningsärenden. I samarbete med KiVa Finland kan nu Akademi Magelungen erbjuda detta program till Svenska skolor. Som KiVa skola får man utbildning i modellen, material i form av lektionsplaneringar, filmer och spel online. Man får också som KiVa skola kontinuerligt stöd kring akuta mobbningsärenden samt hjälp med analys av utvärderingar.

 

Hör Peter Friberg berätta om KiVa:

Hör lärare och elever berätta om KiVa på Carlssons skola i Stockholm:

KiVa både förebygger och minskar skolmobbning och har varit i riksomfattande bruk i Finland sedan hösten 2009. Som bäst har 90 % av alla skolor inom grundläggande utbildning i Finland har varit registrerade som användare av programmet.
KiVa erbjuder evidensbaserade lösningar för skolmobbning, och programmet grundar sig på tanken att åskådarna spelar en avgörande roll i mobbningsprocessen. KiVas effekter har utvärderats i flera internationella vetenskapliga studier (t.ex., Kärnä et al., 2011). Programmet minskar förekomsten av mobbning, men leder också till positiva förändringar i antimobbningsattityder, empati och konstruktivt beteende hos åskådarna. KiVa ökar skoltrivsel, studiemotivation och även skolprestationer, samt minskar social ångest och negativa uppfattningar om klasskamraterna. Ett av de centrala målen har även varit att få hela skolgemenskapen att förbinda sig till arbete mot mobbning. Programmet har bland annat fått första pris i EU:s brottsförebyggande tävling (2009) samt ett pris för forskning om KiVas inverkan (Society for Research on Adolescence, 2012).

Priser för att implementera KiVa på din skola:

Priset för KiVa beror till viss del på hur stor din skola är.

År 1 

Antal elever: Pris (alla priser är ex moms)

0-300 69 500:-

301-600 79 500:-

601-900 89 500:-

901 eller fler 99 000:-

 

KiVa gör sig bäst som en flerårig satsning och därför ser vi helst att man kommer överens om ett längre samarbete. År två handlar mycket om att upprätthålla arbetet med KiVa-lektionerna samt att genomföra elevenkäten och analysera och kartlägga resultaten. I priset för år två och tre ingår just detta samt visst stöd med den fortsatta implementeringen.

År två

Antal elever Pris (alla priser ex moms)

0-300 29 500:-

301-600 36 000:-

601-900 47 000:-

900 eller fler 59 000:-

Stöd i genomförandet av elevenkäten.

Kartläggning och analys av resultaten.

Skypehandledning till KiVa-teamet

 

 

År 3

Antal elever: Pris (alla priser ex moms)

0-300 17 500:-

301-600 29 500:-

601-900 39 000:-

901 eller fler 49 000:-

Stöd i genomförandet av elevenkäten.

Kartläggning och analys av resultaten.

Skypehandledning för KiVa-teamet

 

Skriver du ett treårsavtal blir totalkostnaden för alla tre åren:

0-300 107 500:-

301-600 139 000:-

601-900 159 000:-

900 eller fler 189 000:-

 

 

 

Tilläggstjänster

Beställning av ytterligare manualer 660:-

Utbildning av ytterligare personal 10 500:- per person

 

(Som KIVAskola får all personal 20% rabatt på Akademi Magelungens övriga utbildningar)

 

 

 

 

 

 

 

KiVa ger både förebyggande undervisningsmaterial och en konkret handlingsplan vid akuta mobbningsituationer.

Här kan man se exempel på KiVa i klassrummet:

Hör lärare berätta om lektionerna och handlingsplanen vid mobbning:

Läs nedan information kring skolstolek, abonnemang och tilläggstjänster:

KiVa priser och info

KiVa-programmets komponenter 

KiVa-programmet innehåller både allmänna och specifika åtgärder för att förebygga och åtgärda mobbning i skolorna. De allmänna åtgärderna riktar sig till skolans samtliga elever. Målsättningen är att påverka gruppens normer samt att stödja alla elevers färdigheter att agera på ett konstruktivt sätt, ta ansvar genom att inte uppmuntra mobbning, samt försvara mobbade elever. KiVa är åldersanpassat för låg-mellan- och högstadieålder.

 

Eleverna lär sig genom aktivitet och erfarenheter under KiVa-lektionerna

 

De specifika åtgärderna tas i bruk då upprepad mobbning förekommer i skolan.
Skolans KiVa-team utreder då fallet genom att kalla de olika parterna till utredningsdiskussioner,
medan klassläraren uppmanar några av klassens elever att stöda den mobbade eleven.

Vill ni veta mer om KiVa? Tveka inte att kontakta oss!

Akademi Magelungen  070 722 96 90

 

Information

Datum
02 november - 30 juni

Tid
09.00-16.00

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Bondegatan 35 i Stockholm eller på plats på er skola

Mat och dryck
Frukost från 8.30 Fika finns i pauser

Vad ingår
Omfattande material i form av pärmar, affischer mm samt tillgång till Kivamaterial på webben.

Upplägg
Två dagars utbildning 9.00-16.00 Priset gäller per skola. Max 10 deltagare per skola på utbildningen. (Se bifogad prislista) Ange skolstorlek och önskad längd på avtal i anmälan.

Anmäl dig