KBT för Skolsköterskor

Skolsköterskans roll och ansvar är brett.

Elevhälsans medicinska insatser, där skolsköterska och skolläkare ingår, arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande.

Skolsköterskan träffar elever för hälsobesök som innefattar hälsosamtal samt allmänna hälsokontroller. Eleverna erbjuds även enklare sjukvårdsinsatser.

Syftet med hälsosamtalen är att stödja en hälsosam livsstilsutveckling och att tidigt upptäcka ohälsa. I hälsosamtalet får eleven möjlighet att reflektera över sina egna förutsättningar och val för att stärka möjligheterna att leva ett hälsosamt liv. Problemområden som ofta förekommer är ångest, social rädsla, ätstörningar, självskadebeteende, neuropsykiatriska funktionsvariationer, tobak- och drogproblematik, livsstilsförändringar och problematisk skolfrånvaro. Tillsammans med övriga insatser inom elevhälsan arbetar skolsköterskan i team kring eleverna och kan i sin roll även handleda och stötta annan personal vid frågor inom området hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

Vi har utifrån detta behov tagit fram en utbildning för att stötta och vidareutbilda dig som skolsköterska. KBT för skolsköterskor är en fördjupning i de verktyg som visat sig kraftfulla för att stötta och förebygga psykisk och fysisk ohälsa och hjälpa barn och unga att lyckas med beteendeförändringar.

 

Hör Susanne Hildman, skolsköterska och verksamhetsansvarig för den medicinska elevhälsan på Magelungen berätta:

 

Under utbildningen tas följande områden upp:

Under utbildningen tas följande områden upp:

·      Beteendeanalys – det användbara verktyget för att förstå beteenden och för att hjälpa och motivera människor till förändring.

·      Mål och värderingar – få eleven delaktig i förändringsprocessen för att förbättra chanserna till förändring.

·      Beteendemedicin – När psykologi och medicin möts; Hur kan du få de elever du möter att följa hälsoråden, hur kan du arbeta med barn som är rädda för till exempel vaccination. Bli bra på att bedöma risksituationer och hitta relevanta copingstrategier. Målet är att minska kroppsliga besvär.

·      Psykoedukation – hur du kan bli skicklig på att ge information på ett sätt som gör att eleven kan ta till sig och förstå.

 

Efter avslutad utbildning får du ett signerat kursintyg som du kan använda för ex ditt CV.

 

Kursledare:

Peter Friberg är legitimerad psykolog och utbildningsansvarig på Magelungen. Peter har sin bakgrund i öppenvården där han arbetat med hemmasittare och ungdomar med antisocial problematik. Peter har också tidigare arbetat som organisationskonsult och med förändring av verksamheter.

peter.friberg@magelungen.com

 

 

Kristina Loftsson är leg psykolog med inriktning mot arbetslivets psykologi. Hon har bland annat utvecklat behandlingsprogram för stress och utmattning och utbildat chefer och medarbetare i ökad hållbarhet i arbetslivet. Hon är en uppskattad föreläsare och har en bakgrund som journalist och arbetat som reporter och redaktör på Sveriges Televison, framförallt med barn-  och ungdomsprogram.

 

 

Här kan du ladda ned ett infoblad och dela med kollega eller chef.

Information

Datum
28 april - 06 maj

Tid
9.00-16.00

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Magelungens lokaler, Bondegatan 35 och webben

Mat och dryck
Frukost & pausfika ingår. Lunch intas på stan. Matlåda går också att värma på plats. Denna utbildning kommer även att websändas.

Vad ingår
Möjlighet att delta digitalt med full interaktivitet. Pris ex moms 5495 kr

Upplägg
28-29 april samt 6 maj kl: 09.00-16.00

Pris
5995 kr exkl. moms

Anmäl dig