KBT för Skolsköterskor HT 2022

 

Skolsköterskans roll och ansvar är brett.

Elevhälsans medicinska insatser, där skolsköterska och skolläkare ingår, arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande.

Skolsköterskan träffar elever för hälsobesök som innefattar hälsosamtal samt allmänna hälsokontroller. Eleverna erbjuds även enklare sjukvårdsinsatser.

Syftet med hälsosamtalen är att stödja en hälsosam livsstilsutveckling och att tidigt upptäcka ohälsa. I hälsosamtalet får eleven möjlighet att reflektera över sina egna förutsättningar och val för att stärka möjligheterna att leva ett hälsosamt liv. Problemområden som ofta förekommer är ångest, social rädsla, ätstörningar, självskadebeteende, neuropsykiatriska funktionsvariationer, tobak- och drogproblematik, livsstilsförändringar och problematisk skolfrånvaro. Tillsammans med övriga insatser inom elevhälsan arbetar skolsköterskan i team kring eleverna och kan i sin roll även handleda och stötta annan personal vid frågor inom området hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Vi har utifrån detta behov tagit fram en utbildning för att stötta och vidareutbilda dig som skolsköterska. KBT för skolsköterskor är en fördjupning i de verktyg som visat sig kraftfulla för att stötta och förebygga psykisk och fysisk ohälsa och hjälpa barn och unga att lyckas med beteendeförändringar.

Upplägg:

  • Dag ett: Att se beteenden, allmänna förändringsprinciper, arbeta med mål och värderingar.
  • Dag två: samtalsmetodik för förändring, att ge bra instruktioner, effektiva bedömningssamtal, mål relation självrespekt. Att samtala med barn och unga om självskada.
  • Dag tre: Tekniker vid oro och ångest hos barn. Metoder och verktyg vid olika typer av ångest och oro, bland annat blodfobi.
  • Dag fyra: stress hos barn och unga.  Vi går igenom hur man kan jobba med uppskjutandeproblematik och prestationsångest.Vi arbetar med verktyget beteendeexperiment.  Sammanfattning och avslut.

 

Hör Susanne Hildman, skolsköterska och verksamhetsansvarig för den medicinska elevhälsan på Magelungen berätta:

 

Under utbildningen tas följande områden upp:

Beteendeanalys – det användbara verktyget för att förstå beteenden och för att hjälpa och motivera människor till förändring. Metoder och verktyg kring två av de vanligaste problemområdena, stress och ångest gås igenom.

Mål och värderingar – få eleven delaktig i förändringsprocessen för att förbättra chanserna till förändring.

Beteendemedicin – När psykologi och medicin möts; Hur kan du få de elever du möter att följa hälsoråden, hur kan du arbeta med barn som är rädda för till exempel vaccination. Bli bra på att bedöma risksituationer och hitta relevanta copingstrategier. Målet är att minska kroppsliga besvär.

Psykoedukation – hur du kan bli skicklig på att ge information på ett sätt som gör att eleven kan ta till sig och förstå.

Samtalsmetodik – Samtalet är vårt viktigaste verktyg fö att åstadkomma förändring. Vi tar upp viktiga saker att tänka på och göra i samtalssituationen. Vi går också igenom hur man som skolsköterska kan prata med elever om självskada.

Omdömen från tidigare kursdeltagare:

Tack så hemskt mycket för otroligt givande 4 dagar på utbildningen KBT för skolsköterskor. Vi är så nöjda!

Kursen har gett mig så många användbara verktyg som jag tar med mig.

Tack för en superbra kurs med jätteduktiga föreläsare.

 

Efter avslutad utbildning får du ett signerat kursintyg som du kan använda för ex ditt CV.

 

Kursledare:

Peter Friberg är legitimerad psykolog och utbildningsansvarig på Magelungen. Peter har sin bakgrund i öppenvården där han arbetat med hemmasittare och ungdomar med antisocial problematik. Peter har också tidigare arbetat som organisationskonsult och med förändring av verksamheter.

peter.friberg@magelungen.com

 

 

 

Kristina Loftsson är leg psykolog med inriktning mot arbetslivets psykologi. Hon har bland annat utvecklat behandlingsprogram för stress och utmattning och utbildat chefer och medarbetare i ökad hållbarhet i arbetslivet. Hon är en uppskattad föreläsare och har en bakgrund som journalist och arbetat som reporter och redaktör på Sveriges Televison, framförallt med barn-  och ungdomsprogram.

 

 

 

Kontaktpersoner

Information

Datum
29 augusti - 13 september

Tid
8.00-16.00

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Hybrid, Bondegatan 35

Mat och dryck
Frukost och lyxigt fika hela dagen ingår alla kursdagar. Lunch intas på stan eller så har du med dig matlåda, som går att värma på plats.

Vad ingår
Denna utbildning är en hybrid och du kommer att kunna delta på plats såväl som digitalt, med full interaktivitet. Digitalt deltagande: 8 900:- ex moms Deltagande på plats: 9 900:- exmoms

Upplägg
Kurstillfällen 29 - 30 augusti samt 12-13 september. kl: 09.00-16.00 Denna utbildning kommer även att websändas. Välj i din anmälan hur du vill delta. Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan kursstart.

Pris
9900 kr exkl. moms

Pris på distans
8900 kr exkl. moms

Anmäl dig