KBT ABC introduktionskurs

Ibland blir det mycket och rentav rörigt när vi möter människor i olika behandlingssituationer. Vad ska vi prioritera? Hur ska vi förstå detta? Vilka interventioner är lämpligast?

KBT har evidens och hjälper oss att skapa struktur och en röd tråd i behandlingen.

Beteendeanalysen är en central del i att arbeta med KBT. Inlärningsteorin ger dig förklaringar till varför vi gör som vi gör och hur du kan hjälpa människor till förändring.
För att kunna använda KBT effektivt behöver du behärska beteendeanalys och kunna applicera den i ditt dagliga arbete.
Under den här tvådagarskursen får drillas du i beteendeanalys och får tips på hur du kan använda dig av detta verktyg i din arbetsvardag.
Teorin bakom gås igenom men framför allt övar du på att använda beteendeanalys på exempel från din vardag.
Under de två dagarna får deltagarna också lära sig om andra vanliga metoder och verktyg inom KBT.

Se en film om kursen här:

Exponering, hemuppgifter, beteendeexperiment, att arbeta med värderingar och mål samt att använda sig av positiv förstärkning för att arbeta mot förändring.
Detta är en introduktionskurs är för dig som som vill börja med KBT i ditt jobb.

Målgrupp: Elevhälsa, Hälso -och sjukvård, Arbetsterapeut, Boendestöd, Fältarbete eller annat motsvarande människovårdande yrke.

 

Föreläsare:

Peter Friberg är legitimerad psykolog och utbildningsansvarig på Magelungen. Peter har sin bakgrund i öppenvården där han arbetat med hemmasittare och ungdomar med antisocial problematik. Peter har också tidigare arbetat som organisationskonsult och med förändring av verksamheter.

 

Information

Datum
20 februari - 21 februari

Tid
09.00-16.00

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Magelungens lokaler Bondegatan 35 i Stockholm

Mat och dryck
Fika finns i paus

Upplägg
2 dagars utbildning dagtid Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan utbildning. Det är möjligt att skicka ersättare vid förhinder.

Pris
3700 kr exkl. moms

Anmäl dig