KBT ABC introduktionskurs

Ibland blir det mycket och rentav rörigt när vi möter människor i olika behandlingssituationer. Vad ska vi prioritera? Hur ska vi förstå detta? Vilka interventioner är lämpligast?

KBT har evidens och hjälper oss att skapa struktur och en röd tråd i behandlingen.

Denna utbildning kommer även att websändas. Du kan alltså som deltagare välja att delta digitalt eller komma till oss (förutsatt att Folkhälsomyndighetens riktlinjer tillåter det vid denna tidpunkt).

Beteendeanalysen är en central del i att arbeta med KBT. Inlärningsteorin ger dig förklaringar till varför vi gör som vi gör och hur du kan hjälpa människor till förändring.
För att kunna använda KBT effektivt behöver du behärska beteendeanalys och kunna applicera den i ditt dagliga arbete.
Under den här tvådagarskursen får drillas du i beteendeanalys och får tips på hur du kan använda dig av detta verktyg i din arbetsvardag.
Teorin bakom gås igenom men framför allt övar du på att använda beteendeanalys på exempel från din vardag.
Under de två dagarna får deltagarna också lära sig om andra vanliga metoder och verktyg inom KBT.

Se en film om kursen här:

Exponering, hemuppgifter, beteendeexperiment, att arbeta med värderingar och mål samt att använda sig av positiv förstärkning för att arbeta mot förändring.
Detta är en introduktionskurs är för dig som som vill börja med KBT i ditt jobb.

Målgrupp: Elevhälsa, Hälso -och sjukvård, Arbetsterapeut, Boendestöd, Fältarbete eller annat motsvarande människovårdande yrke.

Handledning i ämnet?

Mejla oss på akademi@magelungen.com om du vill ha handledning via videosamtal så löser vi det!

 

Föreläsare:

Kristina Loftsson är leg psykolog med inriktning mot arbetslivets psykologi. Hon har bland annat utvecklat behandlingsprogram för stress och utmattning och utbildat chefer och medarbetare i ökad hållbarhet i arbetslivet. Hon är en uppskattad föreläsare och har en bakgrund som journalist och arbetat som reporter och redaktör på Sveriges Televison, framförallt med barn-  och ungdomsprogram.

Infoblad KBT ABC introduktionskurs

Infoblad att ladda ned och dela med kollega eller chef.

Information

Datum
01 september - 02 september

Tid
09.00-16.00

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Magelungens lokaler Bondegatan 35 i Stockholm och Webben

Mat och dryck
Fika finns i paus

Vad ingår
Delta via webben för 3195 kr. Du kommer att kunna interagera med kursledare och andra deltagare.

Upplägg
2 dagars utbildning dagtid. Digitalt deltagande är möjligt. Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan utbildning. Det är möjligt att skicka ersättare vid förhinder.

Pris
3700 kr exkl. moms

Anmäl dig