Hur kan distansundervisning för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utformas?

Hemundervisning har blivit en ofrivillig verklighet för många skolor i och med situationen med det nya Coronavirusets spridning. Detta ställer skolpersonal, elever och familjer inför en ny situation som vi inte har erfarenhet av tidigare. Mycket av de strukturer i skolan som vanligtvis bidrar med förutsägbarhet och stöd för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) riskerar försvinna när hela eller delar av undervisningen sker på distans
Hur kan vi säkerställa att utbildning på distans ger det stöd som elever med NPF, som autism och ADHD, behöver? Och hur kan det stödet se ut? Kan den digitala undervisningen till och med bli en tillgång för elever med NPF?

Denna utbildning kommer även att websändas. Du kan alltså som deltagare välja att delta digitalt eller komma till oss (förutsatt att Folkhälsomyndighetens riktlinjer tillåter det vid denna tidpunkt).

Hör Malin berätta om utbildningen:

Akademi Magelungen erbjuder en webbsänd halvdagsutbildning som tar avstamp i en grundförståelse kring hur den specifika funktionsnedsättningen hos eleven påverkar möjligheterna att tillgodogöra sig distansundervisning. Utbildningen ger konkret vägledning i hur du som personal i skolan kan göra för att undervisningen ska bli begriplig och meningsfull för eleven.

Anmäl dig som vanligt så kommer en länk till din e post som tar dig till sändningen. Den Websända utbildningen sker 9-12 29 september. Du kommer som deltagare ha möjlighet att ställa frågor och kommentera.

Innehåll i utbildningen:
• Vilka är de specifika grundsvårigheterna vid autism och ADHD som behöver beaktas i utformandet av distansundervisning?
• Vilka hinder kan dessa svårigheter innebära i den nya situationen?
• Hur kan dessa hinder överbryggas i distansundervisningen?
• Vilka fördelar kan den nya situationen föra med sig utifrån den specifika funktionsnedsättningen?

Kursledare:

Malin Khoso är leg psykolog & leg psykoterapeut på Magelungen. Hon har tidigare arbetat på BUP´s specialistenhet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Malin handleder idag personal inom skola och socialt arbete i att skapa trygga och inkluderande miljöer för barn med NPF. Malin föreläser om AST och hur man kan göra anpassningar som ökar chansen för att personerna med AST får en hanterbar och begriplig skoltillvaro. Malin har varit med och tagit fram hjälpmedlet Samtalskort för personer med Autismspektrumtillstånd (AST).

 

Kontakt:

malin.khoso@magelungen.com

 

Infoblad distansundervisning

Här kan du ladda ned ett infoblad och dela med kollega eller chef.

Information

Datum
29 september

Tid
9.00-12.00

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Magelungens lokaler Bondegatan 35 och Webben

Mat och dryck
Frukost från kl 08.30. Fika i paus. Denna utbildning kommer också att websändas

Vad ingår
Delta via webben för 1295 kr. Du kommer att kunna interagera med kursledare och andra deltagare.

Upplägg
Halvdags utbildning 9-12. Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan utbildning. Det är möjligt att skicka ersättare vid förhinder.

Pris
1495 kr exkl. moms

Anmäl dig