Grundläggande KBT-utbildning VT-2021

På denna utbildning lär du dig grundläggande kunskaper om KBT. Du får verktyg för att analysera beteenden, tankar och känslor samt konkreta tekniker och metoder för att hjälpa människor till förändring.
Målet är att du ska bli bättre på att förstå ditt eget och andras handlande och genom detta förbättra ditt sätt att arbeta med förändring.

Kognitiv beteendeterapi är ett målinriktat arbetssätt där du lär dig att analysera och försöka förstå varför vi gör som vi gör. Du övar också på att se sambanden mellan egna upplevelser av händelser, kroppsliga reaktioner och handlingar och hur dessa i sin tur påverkar dig och hur du gör.
– Det handlar om att använda grundläggande inlärningsteori för att förstå varför människor fortsätter med saker som de själva uppenbart mår dåligt av, eller som frustrerar omgivningen. Vi arbetar med att synliggöra hur det egna handlandet påverkar omgivningen, säger Petter Marklund, kursledare på Akademi Magelungen.

Magelungen har många års erfarenhet av att hjälpa utsatta barn och ungdomar och deras familjer. För att kunna hjälpa de människor vi möter till positiv förändring, måste vi klara av att skapa allians med dem. Genom ett gott bemötande och en fungerande arbetsallians lär vi dem att bli medskapare till sin egen förändring.

Föreläsningar varvas med praktiska övningar. Material till övningarna hämtas från deltagarnas vardag/arbetsliv med klienter, elever, patienter och medarbetare.

 

Tidigare deltagares omdömen:

”Bra balans mellan samtal och teori” 

”Kunniga föreläsare, förtroendeingivande”

 

Hör Peter Friberg berätta om utbildningen:

Ur innehållet:

•Introduktion till inlärningspsykologi.                                                                                                                                                                  

•Varför gör vi som vi gör? Hur kan man med hjälp av inlärningsteori förklara människors agerande?

•Genomgång av den kognitiva triaden – tanke, känsla, handling. Hur hänger de ihop och hur påverkar de varandra?

•Samtal som kan förändra – hur du använder samtalet som verktyg för förändring.

•Att skapa allians med människor du möter i ditt arbete. Utan allians blir förändring svår att uppnå. Vi går igenom metoder för hur du kan bli bättre på att skapa allians.

•Hur kan du som yrkesperson agera för att underlätta samt sätta igång positiv förändring hos de personer du möter i din vardag?

•Vad styr och vidmakthåller problematiska beteenden?

•Hur kommer det sig att konflikter uppstår med vissa och inte andra? Varför urartar en del samtal i bråk?

•Uppmärksamhetsprincipen.

Här kan du se detaljschemat för utbildning:

KBT Grund VT 2021 update

Efter avslutad utbildning får du ett signerat kursintyg som du kan använda för ex ditt CV.

Kursledare:

Peter Friberg är legitimerad psykolog och utbildningsansvarig på Magelungen. Peter har sin bakgrund i öppenvården där han arbetat med hemmasittare och ungdomar med antisocial problematik. Peter har också tidigare arbetat som organisationskonsult och med förändring av verksamheter.

 

 

 

Vid frågor och ytterligare info.

Ring eller mejla:

Peter Friberg: peter.friberg@magelungen.com 070-7307002

de personer du möter i din vardag?

•Vad styr och vidmakthåller problematiska beteenden?

•Hur kommer det sig att konflikter uppstår med vissa och inte andra? Varför urartar en del samtal i bråk?

•Uppmärksamhetsprincipen.

Kursledare:

Anna Mautner, legitimerad psykolog med grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) i kognitiv beteendeterapi, föreläser och jobbar med utveckling på Magelungen. Hon har även erfarenhet av behandlingsarbete med kognitiv beteendeterapi för vuxna.

Peter Friberg är legitimerad psykolog och utbildningsansvarig på Magelungen. Peter har sin bakgrund i öppenvården där han arbetat med hemmasittare och ungdomar med antisocial problematik. Peter har också tidigare arbetat som organisationskonsult och med förändring av verksamheter.

Petter Marklund, familjeterapeut på Magelungen med inriktning KBT och Mentaliseringsbaserat arbete.

Här kan du ladda ned ett infoblad och dela med kollega eller chef.

Information

Datum
17 maj - 03 juni

Tid
09.00-16.00

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Magelungen Utbildning & Konferens, Bondegatan 35 Stockholm

Mat och dryck
Fika finns i paus. Digitalt deltagande är också möjligt till lägre kostnad (9 750 kr)

Upplägg
Sex dagar: 17-19 maj samt 1-3 juni Kl: 9-16. Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan utbildning. Det är möjligt att skicka ersättare vid förhinder.

Pris
11950 kr exkl. moms

Anmäl dig