Grundläggande KBT-utbildning 2020

På denna utbildning lär du dig grundläggande kunskaper om KBT. Du får verktyg för att analysera beteenden, tankar och känslor samt konkreta tekniker och metoder för att hjälpa människor till förändring.
Målet är att du ska bli bättre på att förstå ditt eget och andras handlande och genom detta förbättra ditt sätt att arbeta med förändring.

Kognitiv beteendeterapi är ett målinriktat arbetssätt där du lär dig att analysera och försöka förstå varför vi gör som vi gör. Du övar också på att se sambanden mellan egna upplevelser av händelser, kroppsliga reaktioner och handlingar och hur dessa i sin tur påverkar dig och hur du gör.
– Det handlar om att använda grundläggande inlärningsteori för att förstå varför människor fortsätter med saker som de själva uppenbart mår dåligt av, eller som frustrerar omgivningen. Vi arbetar med att synliggöra hur det egna handlandet påverkar omgivningen, säger Petter Marklund, kursledare på Akademi Magelungen.

Magelungen har många års erfarenhet av att hjälpa utsatta barn och ungdomar och deras familjer. För att kunna hjälpa de människor vi möter till positiv förändring, måste vi klara av att skapa allians med dem. Genom ett gott bemötande och en fungerande arbetsallians lär vi dem att bli medskapare till sin egen förändring.

Föreläsningar varvas med praktiska övningar. Material till övningarna hämtas från deltagarnas vardag/arbetsliv med klienter, elever, patienter och medarbetare.

 

Hör Peter Friberg berätta om utbildningen:

 

 

 

Tidigare deltagares omdömen:

”Bra balans mellan samtal och teori” 

”Kunniga föreläsare, förtroendeingivande”

 

Ur innehållet:

•Introduktion till inlärningspsykologi.                                                                                                                                                                  

•Varför gör vi som vi gör? Hur kan man med hjälp av inlärningsteori förklara människors agerande?

•Genomgång av den kognitiva triaden – tanke, känsla, handling. Hur hänger de ihop och hur påverkar de varandra?

•Samtal som kan förändra – hur du använder samtalet som verktyg för förändring.

•Att skapa allians med människor du möter i ditt arbete. Utan allians blir förändring svår att uppnå. Vi går igenom metoder för hur du kan bli bättre på att skapa allians.

•Hur kan du som yrkesperson agera för att underlätta samt sätta igång positiv förändring hos de personer du möter i din vardag?

•Vad styr och vidmakthåller problematiska beteenden?

•Hur kommer det sig att konflikter uppstår med vissa och inte andra? Varför urartar en del samtal i bråk?

•Uppmärksamhetsprincipen.

Här kan du se detaljschemat för utbildningen:

KBT Grund 2020 schema uppdate

 

Föreläsare:

Peter Friberg är legitimerad psykolog och utbildningsansvarig på Magelungen. Peter har sin bakgrund i öppenvården där han arbetat med hemmasittare och ungdomar med antisocial problematik. Peter har också tidigare arbetat som organisationskonsult och med förändring av verksamheter.

 

 

Kristina Loftsson är leg psykolog med inriktning mot arbetslivets psykologi. Hon är en uppskattad föreläsare och har en bakgrund som journalist och arbetat som reporter och redaktör på Sveriges Televison, framförallt med barn-  och ungdomsprogram.

 

 

 

 

 

Här kan du ladda ned ett infoblad och tipsa en kollega eller chef

Ett infoblad om Grundläggande KBT 6 dagar utbildning

Information

Datum
11 maj - 27 maj

Tid
09.00-16.00

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Bondegatan 35, 116 33 Stockholm

Mat och dryck
Frukost och pausfika serveras.

Upplägg
11-13 maj samt 25-27 /maj Dagtid 9-16. Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan utbildning. Det är möjligt att skicka ersättare vid förhinder.

Pris
11950 kr exkl. moms

Anmäl dig