Ta del av vårt nyhetsbrev för att få information om våra konstnadsfria seminarier, utbildningar, föreläsning, konferenser och event. Prenumerera »

Förstå och hantera beteendeproblem i skolan

Syftet med den här utbildningen är att presentera effektiva metoder att använda på individ-, grupp- och organisationsnivå för att hantera och förebygga problemsituationer. Med utgångspunkt från en mängd konkreta fallexempel kommer vi att gå igenom användbara verktyg för att kartlägga och förändra problembeteenden. Stort fokus kommer att läggas på hur vi systematiskt kan få till pedagogiska miljöer som präglas av positiva förväntningar och tillitsfulla relationer.

När vi arbetar nära elever i stora skolsvårigheter är det viktigt att vi har kunskap, verktyg och metod för att hantera eventuella beteendeproblem. Det kan exempelvis handla om elever som stör ordningen i klassrummet, utsätter andra för våld eller skadar sig själva under skoltid. När denna typ av beteenden inte hanteras på ett bra sätt riskerar skolsituationen att bli ohållbar, framförallt för eleven själv men också för lärare och andra elever. Därför är det av största vikt att elevhälsoteam, lärarlag och annan skolpersonal har bra verktyg för att hjälpa elever i skolsvårigheter.

Utbildningens innehåll

• Organisatoriska förutsättningar för effektiv elevhälsa – vad behöver finnas i skolans elevhälsostrukturer för att planera och genomföra lyckade elevhälsoinsatser

• Att bedriva förändringsarbete i skolkontext – hur vi som elevhälsopersonal förankrar, planerar och genomför framgångsrika samarbeten med lärare, elevassistenter och fritidspedagoger

• Hur vi kan förstå problemskapande beteende – vi går igenom utgångspunkterna från Bo Hejlskov’s lågaffektivt bemötande samt den amerikanska psykologen Ross Greene’s arbetssätt samarbetsbaserad problemlösning (från engelskans collaborative and proactive solutions, CPS).

• Hur vi kan förändra beteenden på individnivå – genomgång av de grundläggande principerna från inlärningspsykologin samt en introduktion till metoden tillämpad beteendeanalys (TBA).

• Hur vi kan arbeta förebyggande och främja prosociala beteenden och systematiskt lösa problemsituationer på grupp- och organisationsnivå – vi går igenom arbetssätten PAX i skolan, Lärmiljömötet och school wide positive behaviour support (SWPBS)

Kursledare

Sebastian Röhlcke – legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet av att arbeta med elevhälsa både på skol- och kommunnivå. Han har arbetat som skolpsykolog i Umeå, Nyköping och i Trosa kommun och har stor vana vid att fortbilda och handleda skol- och elevhälsopersonal. Sebastian är särskilt intresserad av skolutveckling, organisatoriska elevhälsoinsatser och evidensbaserad praktik.

Information

Datum
25 januari - 26 januari

Tid
9-16

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Hybrid Lumaparskvägen 7/ Distans

Mat och dryck
Frukost och fika hela dagen ingår . Lunch intas på stan eller om du köper i Eatery i huset på Lumaparksvägen 7

Vad ingår
Två heldagar, 9-16. Utbildningen kommer att äga rum i hybridform och du väljer själv om du vill delta på plats på Stockholm eller digitalt. Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan utbildning.

Upplägg
Två heldagar, 9-16. Utbildningen kommer att äga rum i hybridform och du väljer själv om du vill delta på plats på Stockholm eller digitalt. 25-26/1-24 Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan utbildning.

Pris
6990 kr exkl. moms

Pris på distans
6990 kr exkl. moms

Anmäl dig