Förstå och hantera beteendeproblem i skolan

Utbildningens innehåll

• Organisatoriska förutsättningar för effektiv elevhälsa – vad behöver finnas i skolans elevhälsostrukturer för att planera och genomföra lyckade elevhälsoinsatser

• Att bedriva förändringsarbete i skolkontext – hur vi som elevhälsopersonal förankrar, planerar och genomför framgångsrika samarbeten med lärare, elevassistenter och fritidspedagoger

• Hur vi kan förstå problemskapande beteende – vi går igenom utgångspunkterna från Bo Hejlskov’s lågaffektivt bemötande samt den amerikanska psykologen Ross Greene’s arbetssätt samarbetsbaserad problemlösning (från engelskans collaborative and proactive solutions, CPS).

• Hur vi kan förändra beteenden på individnivå – genomgång av de grundläggande principerna från inlärningspsykologin samt en introduktion till metoden tillämpad beteendeanalys (TBA).

• Hur vi kan arbeta förebyggande och främja prosociala beteenden och systematiskt lösa problemsituationer på grupp- och organisationsnivå – vi går igenom arbetssätten PAX i skolan, Lärmiljömötet och school wide positive behaviour support (SWPBS)

Information

Datum
14 mars - 15 mars

Tid
9-16

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Hybrid Bondegatan 35, Distans

Mat och dryck
Frukost och fika hela dagen ingår . Lunch intas på stan eller så har du med dig matlåda, som går att värma på plats.

Upplägg
Två heldagar, 9-16. Utbildningen kommer att äga rum i hybridform och du väljer själv om du vill delta på plats på Bondegatan 35 i Stockholm eller digitalt. Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan utbildning.

Pris
5990 kr exkl. moms

Pris på distans
5990 kr exkl. moms

Anmäl dig