Fördjupande dag för dig som arbetar med behandling av problematisk skolfrånvaro

 

Nu har du chansen att vara med på en heldagsworkshop där vi på en mer fördjupad nivå går igenom hur du kan arbeta i det praktiska behandlingsarbetet kring skolfrånvaro. Under dagen kommer vi helt och hållet att ägna oss åt fördjupning och träning på de metoder och verktyg som Magelungen använder i det praktiska behandlingsarbetet.

För dig som deltagit i någon av våra tidigare Workshops är priset endast 995 kr. (Ange detta i din anmälan).

problematisk skolfrånvaro

Magelungen har genomfört många heldagsworkshops i hur man kan arbeta för att öka skolnärvaron. De är mycket uppskattade och får genomgående höga utvärderingar men en återkommande feedback från deltagare med stora förkunskaper är att man hade önskat ännu mer fördjupning kring behandlingsarbete vid problematisk skolfrånvaro.

Vi har därför tagit fram en fördjupningsdag för dig som arbetar med skolfrånvaro.

De områden som gås igenom och fördjupas är:

Hur man får praktisk nytta av beteendeanalysen i det dagliga arbetet.

Framgångsfaktorer i familjearbetet och faktorer som är viktiga att lyckas med.

Hur man kan lägga upp en plan för gradvist skolnärmande (exponeringsbehandling).

Hur man på bästa sätt hanterar bakslag och misslyckanden.

Hur man blir skicklig på att få syn på de anpassningar som eleven är i behov av, hemma såväl som i skolan.

Vi går igenom situationer som ofta förekommer i behandling av problematisk skolfrånvaro och hur du kan tackla dem.

Vi utgår från fall och exempel från deltagarnas vardag. Kursen innehåller en mängd övningar där du som deltagare förväntas vara aktiv. Övning varvas med genomgång av teori.

Välkommen till en dag då vi verkligen grottar ner oss i de verktyg och metoder som vi använder oss av i behandlingsarbetet!

Kursen är även öppen för dig som inte gått Workshops hos oss innan men då är det viktigt att du har goda förkunskaper och du får inte heller rabatten.

Citat från tidigare deltagare:

”Sammantaget hög klass, användbart och verklighetsnära.”

”Utbildningen är otroligt bra och väl genomtänkt”

”Workshopen var jättebra och gav verkligen en fördjupad bild av problematisk skolfrånvaro”

Efter avslutad utbildning får du ett signerat kursintyg som du kan använda för ex ditt CV.

 

 

Föreläsare Fördjupande dag för dig som arbetar med behandling av problematisk skolfrånvaro:

 

Ia Sundberg Lax är chef för Magelungens hemmasittarenhet. Ia har gedigen klinisk erfarenhet av att arbeta behandlande i hemmasittarärenden. Insatser som utgår från elevens behov och ger förutsättningar för ökad skolnärvaro – hur arbetar vi för att de ungas röster ska bli hörda? I det här passet får vi veta mer om skillnaden mellan stress och ångest och vilken betydelse det får vid kartläggningen.

Kontaktpersoner

Information

Datum
15 september

Tid
dubbel

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Hybrid Webben

Mat och dryck
Frukost och fika för de på plats

Vad ingår
Delta via webben med full interaktivitet för 2295:- Deltagande på plats: 2795:-

Upplägg
En heldag med kunskap och konkreta verktyg. Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan utbildning. Det är möjligt att skicka ersättare vid förhinder. Denna utbildning kommer även att Websändas

Anmäl dig