Evidensbaserad drog- och alkoholbehandling för ungdomar

Att arbeta med ungdomar som har drog och alkoholproblem är en tuff utmaning. Att parallellt arbeta systemiskt med familj och individuellt med ungdomen har visat sig vara framgångsrikt. Contingency Management är en metod med lovande resultat i bl.a Danmark.

Hör Erik berätta om utbildningen:

Vi går igenom de olika delarna av Contingency Management och deras funktioner och övar på hur man praktiskt kan arbeta med modellen.
Individuellt arbetar vi med ungdomens beteenden och tankar kopplat till beteenden med KBT verktyg. Med familj och nätverk skapar vi planer för ökad tillsyn och positiv tid med ungdomen samt socialt stöd till exempelvis vårdnadshavare.
Vi går också igenom Point and level belöningssystem som skapar en tydlig spelplan för ungdomen i syfte att arbeta mot drogfrihet.
Under utbildningen går vi igenom de olika momenten genom övningar samt fokuserar på hur man kan aktivera familj och nätverk under behandlingen. Efter utbildningen ska du som deltagare kunna använda dig av de olika delarna kliniskt.

Läs mer om lovande resultat av CM i Danmark:

CM i Danmark

Föreläsare:
Erik Koskinen är Socionom vidareutbildad inom KBT, Neuropsykiatri och ledarskap. Erik har tidigare arbetat inom MST (Multisystemisk terapi) och varit med och implementerat Contingency Management i Sverige.

Kontakt: Erik Koskinen 070-1727077

erik.koskinen@magelungen.com

Information

Datum
29 januari - 30 januari

Tid
09.00-16.00

Ort
Helsingborg

Plats(lokal)
Elite Hotel Marina Plaza Helsingborg

Mat och dryck
Fika finns i pauser

Upplägg
Kurs dagtid 29 januari 10-16 30 januari 9-16 Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan utbildning. Det är möjligt att skicka ersättare vid förhinder.

Pris
3995 kr exkl. moms

Anmäl dig