Elevhälsoarbete – Tre insatser för bättre organisation

När elevhälsoarbetet på en skola eller i en kommun inte fungerar brukar det märkas på flera nivåer i skolorganisationen:

– stressade lärare, som använder undervisningstid för att lösa konflikter från rasterna

– elever som inte får det stöd dom har rätt till

– oroliga vårdnadshavare som hör av sig.

 

Det är tyvärr vanligt att elevhälsoteamet får ägna en stor del av sin tid till att hantera akuta situationer. Följden blir att det förebyggande arbetet blir lidande. Det leder ofta till en känsla av otillräcklighet – i förhållande till elever, lärare och vårdnadshavare. I värsta fall upplevs elevhälsoarbetet tungt och svårt snarare än stimulerande och kul. Det går dock att hitta till ett nytt läge!

Konferens Problematisk skolfrånvaro

 

Under den här kursen går vi igenom tre konkreta åtgärder som hjälper dig att skapa en tydlig struktur och systematik i det vardagliga elevhälsoarbetet. Du lär dig att använda verktyg för att planera och genomföra långsiktiga elevhälsoinsatser, både på grupp- och organisationsnivå. Vi går också igenom hur det individinriktade arbetet kan organiseras, så att samtliga professioner inom elevhälsan kan vara med och bidra.

 

Kursen ger dig ökad kompetens och praktiska färdigheter att både underlätta hanteringen av akuta skolsvårigheter och samtidigt främja ökad måluppfyllelse, ökad trygghet och hög skolnärvaro över tid.

 

 

UR INNEHÅLLET

– Organisatoriska förutsättningar för effektiv elevhälsa. Vad behövs på skolan för att identifiera, planera och genomföra lyckade elevhälsoinsatser?

 

– ”Lärmiljömötet” – elevhälsomötet där endast långsiktiga, organisatoriska och hälsofrämjande insatser planeras och genomförs.

 

– Effektiv och elevsäker ärendehantering. Genomgång av en ny mötesstruktur, ärendegång och ett system för uppföljning av individinriktade elevhälsoinsatser.

 

– ”Pedagogiskt forum” – mötesytan där elevhälsoteam och klasslärare regelbundet möts för att samordna och utvärdera specialpedagogiska stödåtgärder under strukturerade former.

 

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till alla medarbetare inom elevhälsoteamet, samt även rektorer och biträdande rektorer.

 

KURSLÄNGD

Kursen omfattar en heldag 9-16.

 

GENOMFÖRANDE

Kursen leds av en erfaren skolpsykologer, med god förståelse för de situationer och utmaningar som möter praktiker. Under kursen varvas teori och föreläsningar med praktiska övningar, som utgår från deltagarnas yrkesvardag.

 

HYBRIDKURS – FYSISK OCH DIGITAL NÄRVARO

Kursen hålls i Magelungens lokaler i Stockholm och sänds samtidigt på nätet. Du kan därför välja om du vill delta på plats eller på distans – i realtid.

 

 

LITTERATUR

Alla presentationer och annat material som delas ut under kursen blir tillgängligt på en särskild kurshemsida.

INTYG

Efter avslutad utbildning får du ett signerat intyg, som kan användas för ditt cv.

 

FÖRELÄSARE

sebastian Sebastian Röhlcke är legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet av att arbeta med elevhälsa både på skol- och kommunnivå. Han har arbetat som skolpsykolog i Umeå, Nyköping och i Trosa kommun och har stor vana vid att fortbilda och handleda skol- och elevhälsopersonal. Sebastian är särskilt intresserad av skolutveckling, organisatoriska elevhälsoinsatser och evidensbaserad praktik.

 

 

KONTAKT

Vill du veta mer om utbildningen eller har praktiska frågor? Kontakta gärna Peter Friberg på Magelungen via mejl eller telefon 070-730 70 02.

 

LIKNANDE KURSER

Akademi Magelungen erbjuder också kurser inom exempelvis… skolfrånvaro, mobbning, hedersvåld, svåra känslor,trauma etc. …

 

HÄMTA PRODUKTBLAD

 

 

Information

Datum
04 oktober

Tid
09-16

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Bondegatan 35

Mat och dryck
Pris (exkl moms) Frukost och fika ingår. Lunch intas på stan till självkostnadspris (det finns även möjlighet att värma matlåda på plats).

Vad ingår
Deltagande sker på distans (med full interaktivitet) eller på plats i Stockholm (Bondegatan 35). Ange i din anmälan hur du vill delta. 9 995 kronor (på distans). 12 995 kronor (på plats i Stockholm).

Upplägg
Kursen omfattar en heldag 9-16. Kursen hålls i Magelungens lokaler i Stockholm och sänds samtidigt på nätet. Du kan därför välja om du vill delta på plats eller på distans – i realtid. Frukost och lyxigt fika ingår.

Pris
12995 kr exkl. moms

Pris på distans
9995 kr exkl. moms

Anmäl dig