Beteendeproblem i skolan – Hantera och förebygga

Beteendeproblem i skolan är en utmaning att hantera för skolpersonal. Vissa utåtagerande elever skriker och slåss och stör ordningen klassrummet, andra vänder sina problem inåt och skadar sig själva under skoltid. När vi som elevhälsoteam eller lärare möter elever i stora skolsvårigheter är det viktigt att arbeta systematiskt med att bemöta och förebygga problemskapande beteenden. Skolsituationen riskerar annars att bli ohållbar, framförallt för eleven själv men också för lärare och andra elever.

 

Den här kursen ger dig både kunskap och praktiska metoder för att hantera beteendeproblem i skolan. Du lär dig att använda beprövade och effektiva verktyg för att hantera och förebygga problemsituationer – såväl på individnivå som på grupp- och organisationsnivå. Med utgångspunkt från en mängd konkreta exempel lär du dig även att kartlägga och förändra problembeteenden.

 

beteendeproblem i skolan

 

Under kursen läggs stor vikt vid hur elevhälsoteam och lärare på ett systematiskt sätt kan skapa och bibehålla pedagogiska miljöer som präglas av positiva förväntningar och tillitsfulla relationer.

 

UR INNEHÅLLET

– Hur vi kan förstå problemskapande beteenden. Bo Hejlskovs principer om lågaffektivt bemötande och den amerikanska psykologen Ross Greenes metod för samarbetsbaserad problemlösning (Collaborative and Proactive Solutions).

 

– Att förändra beteenden på individnivå. Grundläggande principer från inlärningspsykologin samt tillämpad beteendeanalys.

 

– Att organisera för effektiv elevhälsa. Så förankrar, planerar och genomför du lyckade elevhälsoinsatser.

 

– Att främja prosociala beteenden och systematiskt lösa problemsituationer på grupp- och organisationsnivå i skolan. PAX i skolan, positivt beteendestöd samt School-Wide Positive Behaviour Support.

 

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till medarbetare inom elevhälsoteam, lärare samt övrig skolpersonal som möter elever med olika problemskapande beteenden.

 

KURSLÄNGD

Kursen omfattar totalt två heldagar

 

GENOMFÖRANDE

Kursen leds av en erfaren skolpsykolog, med god förståelse för de situationer och utmaningar som möter praktiker. Under kursen varvas teori och föreläsningar med praktiska övningar, som utgår från deltagarnas yrkesvardag.

 

HYBRIDKURS – FYSISK OCH DIGITAL NÄRVARO

Kursen hålls i Magelungens lokaler i Stockholm och sänds samtidigt på nätet. Du kan därför välja om du vill delta på plats eller på distans – i realtid.

 

Oavsett om du är fysiskt närvarande är deltar på distans finns samma möjlighet att interagera och kommunicera med kursledare och kurskamrater.

 

LITTERATUR

Alla presentationer och annat material som delas ut under kursen blir tillgängligt på en särskild kurshemsida.

 

INTYG

Efter avslutad utbildning får du ett signerat intyg, som kan användas för ditt cv.

 

FÖRELÄSARE BETEENDEPROBLEM I SKOLAN

sebastian Sebastian Röhlcke är legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet av att arbeta med elevhälsa både på skol- och kommunnivå. Han har arbetat som skolpsykolog i Umeå, Nyköping och i Trosa kommun och har stor vana vid att fortbilda och handleda skol- och elevhälsopersonal. Sebastian är särskilt intresserad av skolutveckling, organisatoriska elevhälsoinsatser och evidensbaserad praktik.

 

 

 

KONTAKT

Vill du veta mer om utbildningen eller har praktiska frågor? Kontakta gärna Peter Friberg på Magelungen via mejl eller telefon 070-730 70 02.

 

Information

Datum
10 oktober - 11 oktober

Tid
09-16

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Bondegatan 35

Mat och dryck
Frukost och fika ingår. Lunch ingår inte (det finns möjlighet att värma matlåda på plats).

Vad ingår
Deltagande sker på distans (med full interaktivitet) eller på plats i Stockholm (Bondegatan 35). Ange i din anmälan hur du vill delta. 4 495 kronor (på distans). 4 995 kronor (på plats i Stockholm).

Upplägg
Kursen omfattar en heldag 9-16. Kursen hålls i Magelungens lokaler i Stockholm och sänds samtidigt på nätet. Du kan därför välja om du vill delta på plats eller på distans – i realtid. Frukost och lyxig fika ingår.

Pris
4995 kr exkl. moms

Pris på distans
4495 kr exkl. moms

Anmäl dig