Barnfokuserat familjebehandlingsarbete med Dan Forsström HT-22

 

Utbildningen hålls av Dan Forsström som är familjebehandlare i Stockholms stad och har arbetat med barn, föräldrar och familjer sedan 1995.

På systemisk och anknytningsorienterad grund bjuder han nu under två dagar in oss i den familjebehandlande praktiken. Vi kommer inte bara få höra om hur anknytningsstödjande arbete med familjer kan gå till – utan även se det direkt via videoklipp.

 

Innehåll:

  • Systemiska och anknytningsorienterade idéer för socialt familjearbete.
  • Hur kan vi använda de systemiska och anknytningsinriktade förhållningssätten i det sociala familjebehandlingsarbetet?
  • Det barnfokuserade föräldrasamtalet; intervjun som katalysator till förändring.
  • Att samtala med barn och föräldrar i empatisk reparation.
  • Nätverksarbete med barnets röst som kompass – att befolka rummet i familjearbetet.

Hör Dan berätta om utbildningen:

Utbildningen bygger på Dan Forsströms bok Barnfokuserat Familjearbete, som kom ut i augusti 2017. Boken har tillkommit som ett försök att synliggöra och beskriva något av det sociala arbetets verklighet när det utförs som anknytnings- och omsorgsstärkande familjearbete. Utbildningens syfte är att visa på hur vi kan skapa dialog med föräldrar och barn i utsatta miljöer. Ansatsen är att beskriva och förstärka socialarbetaren som verktyg i arbetet med utsatta familjer.

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar i det psykosociala familjearbetets fält.

Efter avslutad utbildning får du ett signerat kursintyg som du kan använda för ex ditt CV.

Röster om boken:

 

”Ni håller just nu en unik bok i er hand som fokuserar på socialarbetarens både möjligheter men också ansvar i mötet med familjer. Boken belyser på ett nyansrikt sätt hur kommunikation och relation är det socialarbetaren behöver fokusera. Idag är denna bok mycket viktig eftersom den lyfter fram socialarbetaren som det centrala verktyget i arbetet med familjer – inte metoder och manualer.”
– Monica Hedenbro
Med dr. leg psykoterapeut

”Detta är verkligen en bok som kommer i rättan tid. Vi behöver väl utmejslade behandlingsmetoder i skarpa lägen, men vi behöver också breda riktlinjer för hur vi möter barn och familjer i mer förebyggande arbete. För det andra – den praktiska förankringen i det sociala arbetets vardag. Dan Forsström har tagit mycket av de insikter som utvecklats i anknytningsbaserad familjeterapi och vidgat dem till mötet också med yngre barn i ett brett urval av krissituationer. Det är också ett skäl till att jag välkomnar denna text och hoppas att den får spridning.”
– Magnus Ringborg
Leg. Psykolog, leg. Psykoterapeut. Författare, handledare,
utbildare och föreläsare i familjeterapi

”Dan Forsströms bok stämmer till eftertanke hur vi möter och bör bemöta klienter i den sociala barnavården. Här finns en djup vilja till förståelse för och solidaritet med de utsatta familjerna! Vilka de än är!”
– Sven Hessle
Fil dr. professor emeritus i socialt arbete

Kursledare:
Dan Forsström är familjebehandlare i Stockholms stad. Han är utbildad socionom och vidareutbildad i systemisk och anknytningsbaserad familjeterapi och aktuell med boken Barnfokuserat Familjearbete – Hur väcker vi det barnfokuserade familjearbetet i det sociala barnavårdsarbetet?

Kontakt: Dan Forsström dan.forsstrom@stockholm.se

 

 

 

Kontaktpersoner

Information

Datum
05 september - 07 november

Tid
9-16

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Webben

Vad ingår
Pris på plats 7495 Delta online för 6495 kr

Upplägg
4 heldagar 09.00-16.00. 5-6 sep 10 okt och 7 nov. Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan utbildning. Det är möjligt att skicka ersättare vid förhinder.

Pris
6495 kr exkl. moms

Anmäl dig