Barn med klimatångest En workshop

Kom och lär dig vad klimatångest egentligen är, hur man kan göra för att hantera den och hur man kan prata om klimatförändringarna med barn och unga på bästa sätt.
Utbildningen utgår ifrån de fem vanligaste sätten att hantera sin klimatångest:
• Förneka/förminska
• Grubbla och älta
• Söka stöd
• Agera
• Skapa mening och hopp.

Kursen ger deltagarna förståelse för hur människan reagerar när det finns ett hot som är ständigt närvarande, hur man kan bemöta de fem olika strategierna och framförallt hur man kan hjälpa barn till en meningsfull vardag trots en närvarande klimatångest. Detta är en kurs för dig som arbetar med barn och unga eller är förälder till barn med en växande klimatoro.

Kata Nylén är grundare till Klimatpsykologerna och aktuell med boken Klimatpsykologi.
Parallellt med detta arbetar Kata med utveckling av nya insatser till barn och unga. Kata har lång erfarenhet av arbeta med ungdomar.
Kata Nylén är grundare till Klimatpsykologerna och aktuell med boken Klimatpsykologi.

Information

Datum
22 januari

Tid
09.00-12.00

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Bondegatan 35 Magelungens lokaler

Mat och dryck
Fika finns i paus

Pris
1495 kr exkl. moms

Anmäl dig