Arbeta praktiskt med Hemmasittare – workshop Sundsvall

På denna workshop vänder vi oss till dig som arbetar med barn och unga som har skolfrånvaroproblematik. Under workshopen varvar vi teori med praktiska övningar där vi utgår från de barn och familjer som deltagarna träffar i sin yrkesvardag. Deltagarna tar del av verktyg och metoder från Magelungens manualbaserade Hemmasittarprogram. Under workshopen tas följande innehåll upp:
Allmänna faktorer som påverkar skolfrånvaro
Hur kan skolan förebygga frånvaro
Att arbeta med kartläggning
-Vad behöver kartläggas
– Vem ska kartlägga och hur ska informationen sedan användas.
– Att skapa allians med eleven och dennes familj.
Hur kan vi arbeta med funktionella analyser i behandlingsarbetet.
Hur planera och genomföra anpassningar i skolan
– Att arbeta med gradvist skolnärmande.
– Hur ska du tänka och göra när du planerar förändringsåtgärder
– Få med familj och elev på förändringen

Hör Peter berätta om workshopen:

 

Hör Peter Friberg föreläsa från SVT om allians:

https://urskola.se/Produkter/199818-UR-Samtiden-Hemmasittare-Den-avgorande-alliansen

 

 

 

 

Föreläsare:

Peter Friberg är legitimerad psykolog och utbildningsansvarig på Akademi Magelungen. Han har sin bakgrund i öppenvården där han arbetat med hemmasittare och ungdomar med antisocial problematik

peter.friberg@magelungen.com

 

 

Information

Datum
18 februari

Tid
10.30-16.30

Ort
Sundsvall

Plats(lokal)
Grönborg, Storgatan 73, 852 30 Sundsvall

Mat och dryck
Fika finns i paus

Upplägg
En heldag med kunskap och konkreta verktyg. Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan utbildning. Det är möjligt att skicka ersättare vid förhinder.

Pris
2495 kr exkl. moms

Anmäl dig