Arbeta praktiskt med Hemmasittare – workshop

 

På denna workshop vänder vi oss till dig som arbetar med barn och unga som har skolfrånvaroproblematik. Under workshopen varvar vi teori med praktiska övningar där vi utgår från de barn och familjer som deltagarna träffar i sin yrkesvardag. Deltagarna tar del av verktyg och metoder från Magelungens manualbaserade Hemmasittarprogram. Under workshopen tas följande innehåll upp:
Allmänna faktorer som påverkar skolfrånvaro
Hur kan skolan förebygga frånvaro
Att arbeta med kartläggning
-Vad behöver kartläggas
– Vem ska kartlägga och hur ska informationen sedan användas.
– Att skapa allians med eleven och dennes familj.
Hur kan vi arbeta med funktionella analyser i behandlingsarbetet.
Hur planera och genomföra anpassningar i skolan
– Att arbeta med gradvist skolnärmande.
– Hur ska du tänka och göra när du planerar förändringsåtgärder
– Få med familj och elev på förändringen

 

Citat från tidigare deltagare:

”Jätteinspirerande utbildning med ett jättebra upplägg!”

”Tycker att utbildningen innehåll och upplägg var bra rakt igenom. Stimulerande och utvecklande. Bekräftande.”

”Mycket givande och bra föreläsning! Vi behöver mer av samma, återkommer!”

Efter avslutad utbildning får du ett signerat kursintyg som du kan använda för ex ditt CV.

Hör Peter berätta om workshopen:

 

Föreläsare:

Ia Sundberg Lax är chef för Magelungens hemmasittarenhet. Ia har gedigen klinisk erfarenhet av att arbeta behandlande i hemmasittarärenden. Insatser som utgår från elevens behov och ger förutsättningar för ökad skolnärvaro – hur arbetar vi för att de ungas röster ska bli hörda? I det här passet får vi veta mer om skillnaden mellan stress och ångest och vilken betydelse det får vid kartläggningen.

 

Kontaktpersoner

Information

Datum
31 augusti

Tid
09.00-16.00

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Hybrid Webben

Mat och dryck
Frukost och fika för de på plats

Vad ingår
Delta via webben med full interaktivitet för 2295:- Deltagande på plats: 2795:-

Upplägg
En heldag med kunskap och konkreta verktyg. Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan utbildning. Det är möjligt att skicka ersättare vid förhinder.

Pris
2795 kr exkl. moms

Pris på distans
2295 kr exkl. moms

Anmäl dig