Ta del av vårt nyhetsbrev för att få information om våra konstnadsfria seminarier, utbildningar, föreläsning, konferenser och event. Prenumerera »

Anknytningsbaserad Familjebehandling

Utbildningen syftar till beskriva och att lära ut kliniska färdigheter inom anknytnings-baserad familjebehandling när det utförs som anknytnings- och omsorgsstärkande familjearbete. I utbildningen kommer undervisas hur anknytningsstödjande familje-behandling kan gå till och hur hjälpare såsom socialarbetare, familjebehandlare, kuratorer eller liknande yrkesroller inom samhällets stödsystem kan skapa dialog med barn, föräldrar och nätverk i utsatta familjeliv och på så vis skapa förutsättningar för omsorgsreparationer i barns liv.

Utbildningens övergripande syfte är frågan: Hur väcker vi det barnfokuserade familje-arbetet i det sociala familjearbetet? Ansatsen är processorienterad – att förstärka kursdeltagaren utifrån dennes yrkesroll som katalysator för förändringsinriktade samtal i arbetet med psykosocialt utsatta familjer

Innehåll:
 Systemiska och anknytningsorienterade idéer för psykosocialt familjearbete.
 Det barnfokuserade föräldrasamtalet – intervjun som katalysator till förändring.
 Att samtala med barn/ungdomar och föräldrar tillsammans i anknytnings-reparerande möten.
 Att möta föräldern och föräldraparet i barnfokuserat-mentaliseringsbaserat föräldraarbete.
 Nätverksarbete och nätverksterapeutiska interventioner – Att befolka barnets rum i familjearbetet.

Utbildningen vänder sig till alla som arbetar i det psykosociala familjearbetets fält.

Kursledare:
Utbildningen hålls av Dan Forsström, verksam som kliniker, författare, föreläsare och utbildare.

Utbildningen bygger på Dan Forsströms bok Barnfokuserat Familjearbete, som kom ut i augusti 2017.

Information

Datum
20 november - 19 januari

Tid
9-16

Ort
Distans

Plats(lokal)
Distans

Vad ingår
Detta är en 4-dagarsutbildning i barnfokuserat familjearbete på anknytnings- och familjeterapeutisk grund. Denna kommer att vara helt digital på zoom. Datumen är; 20-21 nov 12 dec & 19 jan-24 Pris

Upplägg
Detta är en 4-dagarsutbildning i barnfokuserat familjearbete på anknytnings- och familjeterapeutisk grund. Denna kommer att vara helt digital på zoom. Datumen är; 20-21 nov 12 dec & 19 jan-24 Pris

Pris
11900 kr exkl. moms

Anmäl dig