KBT för Skolkuratorer VT-2022

Arbetet som skolkurator är utmanande och komplext och bedrivs i ständig förändring. Studier visar att ungas psykiska ohälsa har ökat. Till det kommer ännu okända effekter av pandemiåren. Kraven på skolhälsovården ökar och områdena som skolkuratorn ska arbeta med blir allt fler. En av de viktigaste arbetsuppgifterna som skolkurator är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. KBT för skolkuratorer är en fördjupning i de KBT-verktyg som i forskning visat sig mest kraftfulla för att stötta elever och förebygga psykisk ohälsa.

Information

Datum
24 februari - 08 december

Tid
9.00-16.00

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
webben

Vad ingår
Denna utbildning är en hybrid och du kommer att kunna delta på plats såväl som digitalt, med full interaktivitet. Digitalt deltagande: 29 500:- ex moms Deltagande på plats: 34 500:- exmoms

Upplägg
Vårtermin 2022: 24 feb, 24 mars, 6 april, 26 april, 18 maj, 2 juni Hösttermin 2022: 25 aug, 1 sep, 15 sep, 29 sep, 13 okt, 27 okt, 10 nov, 24 nov, 8 dec. 9-16 alla dagar. Denna utbildning kommer även att websändas. Välj i din anmälan hur du vill delta. Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan kursstart.

Pris
29500 kr exkl. moms

Anmäl dig