Elevhälsoarbete – Från ord till handling

Elevhälsoarbete – Från ord till handling.
Vi som arbetar med elevhälsa är ofta väldigt bra på att kartlägga och utreda skolsvårigheter. Vi tar fram såväl pedagogiska som sociala kartläggningar och psykologutlåtanden och vi rekommenderar många åtgärder i mötet med eleverna. Men steget från matnyttig pappersprodukt till pedagogisk praktik kan vara svårt att ta. Ibland misslyckas vi med att omsätta de rekommenderade åtgärderna i klassrummet.

 

Syftet med den här kursen i elevhälsoarbete är att ge dig som arbetar med elevhälsa praktiskt användbara verktyg för att uppnå märkbara resultat hos enskilda elever. Med utgångspunkt i konkreta exempel, lär du dig att använda beprövade arbetsmetoder som har haft effekt i skolmiljö och som du kan ta med dig till din yrkesvardag.

 

Kursen Elevhälsoarbete – Från ord till handling går igenom evidensbaserade metoder för att uppnå beteendeförändringar även i komplexa elevärenden. Du lär dig vad som krävs av en skolorganisation för att elevhälsopersonalen ska få förutsättningar att lyckas i sina uppdrag och överbrygga det glapp som kan finnas mellan elevhälsoteam och lärarkollegium. Utifrån grunderna i klassisk inlärningspsykologi och psykologisk fallkonsultation får du också färdigheter i metoder för att förbättra och effektivisera samarbetet med klasslärarna.

elevhälsoarbete

 

UR INNEHÅLLET

– Organisatoriska förutsättningar för effektiv elevhälsa. Så förankrar, planerar och genomför vi lyckade elevhälsoinsatser.

 

– Grundläggande principer från inlärningspsykologin. Så hjälper vi lärare att få till den beteendeförändring som faktiskt får genomslag i undervisningen.

 

– Konsultation som leder till effektivt processledarskap. Så skapar vi en struktur för att lyckas bättre i vårt samarbete med lärarna.

 

– Aggregerad pedagogisk kartläggning. Ett arbetssätt för att hjälpa lärare i klasser med många elever i skolsvårigheter.

 

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till all personal inom skolans elevhälsoteam, exempelvis skolkuratorer, skolsköterskor och specialpedagoger.

 

KURSLÄNGD

Kursen omfattar en heldag 9 – 16.

 

GENOMFÖRANDE

Kursen leds av en erfaren skolpsykolog, med god förståelse för de situationer och utmaningar som möter praktiker. Under kursen varvas teori och föreläsningar med praktiska övningar, som utgår från deltagarnas yrkesvardag.

 

LITTERATUR

Alla presentationer och annat material som delas ut under kursen blir tillgängligt på en särskild kurshemsida.

INTYG

Efter avslutad utbildning får du ett signerat intyg, som kan användas för ditt cv.

 

FÖRELÄSARE

sebastian Sebastian Röhlcke är legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet av att arbeta med elevhälsa både på skol- och kommunnivå. Han har arbetat som skolpsykolog i Umeå, Nyköping och i Trosa kommun och har stor vana vid att fortbilda och handleda skol- och elevhälsopersonal. Sebastian är särskilt intresserad av skolutveckling, organisatoriska elevhälsoinsatser och evidensbaserad praktik.

 

 

 

 

 

KONTAKT

Vill du veta mer om utbildningen eller har praktiska frågor? Kontakta gärna Peter Friberg på Magelungen via mejl eller telefon 070-730 70 02.

 

Information

Datum
19 september

Tid
09-16

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Bondegatan 35

Mat och dryck
Frukost och fika ingår. Lunch intas på stan till självkostnadspris (det finns även möjlighet att värma matlåda på plats).

Vad ingår
Pris för distans 2295 kr Pris för att delta på plats 2795 kr

Upplägg
Kursen omfattar en heldag 9-16. Kursen hålls i Magelungens lokaler i Stockholm och sänds samtidigt på nätet. Du kan därför välja om du vill delta på plats eller på distans – i realtid. Frukost och lyxigt fika ingår.

Pris
2795 kr exkl. moms

Pris på distans
2295 kr exkl. moms

Anmäl dig