Behandlingsinsatser vid problematisk skolfrånvaro

Vi har under årens lopp märkt att behovet, av vidareutbildning för de som arbetar med att hjälpa barn och familjer med omfattande skolfrånvaro, är stort. Därför har Magelungen tagit fram en intensivutbildning för dig som arbetar behandlande med problematisk skolfrånvaro.

Utbildningen tar upp de viktigaste aspekterna av behandlingsarbetet, från kartläggning till planering av interventioner och vidmakthållande. Vi går igenom alla aspekter av att arbeta med skolfrånvaro, bland annat:
• Förebyggande arbete i skolan. Hur kan skolan arbeta förebyggande och främjande för att minska risken för skolfrånvaro.
• Att organisera arbetet i skolan och kommunen. Vilka bör finnas med i arbetet och hur åstadkommer man ett gemensamt ansvar?
• Att göra en kartläggning av problematiken som grund för det fortsatta behandlingsarbetet.
• Hur man arbetar med anpassningar så att fler elever klarar skolan och elever med stor skolfrånvaro får sina behov tillgodosedda.
• Viktiga behandlingskomponenter mot målet ökad skolnärvaro.
• Skolfrånvaro och npf. Hur bemöta elever med skolfrånvaroproblematik och diagnoser inom npf?
• Att arbeta med ångest och oro hos elever med skolfrånvaroproblematik
• Färdighetsträning vid problematisk skolfrånvaro – när behöver man träna och när behöver miljön anpassas bättre efter elevens förutsättningar?
• Familjearbete vid stor problematisk skolfrånvaro.

Utbildningen pågår under en vecka där teori blandas med erfarenheter från arbetet med skolfrånvaro och konkreta övningar där verktyg och metoder som är effektiva i arbetet med skolfrånvaro praktiseras.

Översiktligt innehåll i de fem dagarna.
Dag ett – Forskning kring skolfrånvaro, Förebyggande arbete, samverkan och grundläggande inlärningsteori
Att arbeta förebyggande i skolan för att främja närvaro och motverka skolfrånvaro. Hur kan man arbeta med goda relationer och bemötande för att skapa ett positivt klimat i skolan. Att få till ett bra samarbete med familj och övriga professionella som arbetar med skolfrånvaro i kommunen är viktigt men hur kan man åstadkomma det? Vad säger forskningen om skolfrånvaroproblematik? Grundläggande inlärningsteori som grund för det fortsatta behandlingsarbetet.

Dag två – Fördjupning inlärningsteori samt att arbeta med mål och värderingar
Att arbeta med mål och värderingar för att få med dig barn och familj i förändringsarbetet. Vi fördjupar oss i inlärningsteori för att få verktyg att använda i kartläggning, planering av interventioner och vidmakthållandearbetet.

Dag tre – Professionellt kartläggningsarbete
Vi djupdyker i alla aspekter av kartläggning. Kartläggning som ett sätt att bygga allians, kartläggning för att få hjälp med att planera behandlingen. Vilka instrument är bäst att använda? Hur anpassar du kartläggningen till familjen och barnets behov. Hur använder du dig av kartläggningen i det fortsatta behandlingsarbetet?

Dag fyra – Att arbeta med behandling och anpassningar parallellt. Extra fokus på anpassningar för barn med NPF
Hur lägger man upp en behandlingsintervention utifrån kartläggning? Vad behöver eleven hjälp med och hur kan föräldrar och skola stödja det? Hur anpassar vi miljön i skolan så att kraven inte överstiger elevens förmåga? Grundläggande kunskaper om NPF gås igenom och konkretiseras till vilka anpassningar av miljön som är viktiga att göra när det gäller elever med NPF. Hur kan vi genom anpassningar skapa trygghet, förutsägbarhet och goda relationer?
Hur kan ett familjearbete vid stor skolfrånvaroproblematik se ut? Hur kan man använda kartläggningen för att synliggöra föräldrarnas behov av hjälp och stöd?

Dag fem – att arbeta med ångest och oro hos barn samt färdighetsträning av olika slag
Hur arbetar vi bäst med oro och ångest hos barn? Hur skiljer vi mellan stress och ångest så att vi kan öva och träna på rätt saker? Vi går igenom hur man kan arbeta med uppdrag, beteendeexperiment och problemlösning för att hjälpa barn med stor skolfrånvaro.

Information

Datum
16 januari - 20 januari

Tid
9-16

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Bondegatan 35 , distans

Mat och dryck
Frukost och lyxig fika ingår alla kursdagar. Lunch intas på stan eller så har du med dig matlåda som går att värma på plats.

Vad ingår
Denna utbildning är en hybrid och du kommer att kunna delta på plats såväl som digitalt, med full interaktivitet. Deltagande 20 000:- ex moms

Upplägg
Denna utbildning kommer även att websändas. Välj i din anmälan hur du vill delta. Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan kursstart. Kurslitteratur: Hemmasittande elever och vägen tillbaka (2021) samt 12 verktyg i KBT. Kursdatum 16-20 januari 2023

Pris
20000 kr exkl. moms

Pris på distans
20000 kr exkl. moms

Anmäl dig