Vad säger forskningen om TV- och datorspelande bland unga?

 

TV- och datorspelande är en av de vanligaste fritidsaktiviteterna bland både barn och vuxna. För de allra flesta är spelandet en källa till glädje, socialt samspel och återhämtning. Men för några individer kan spelandet få negativa konsekvenser och i sin värsta form leder detta både till lidande och nedsättningar i individens funktionsnivå.

Men hur kommer det sig egentligen att vissa personer utvecklar ett problematiskt TV- och datorspelande medan andra inte gör det? I det här seminariet går vi igenom det aktuella forskningsläget kring datorspelsberoende och reder ut vart gränserna går mellan bruk och missbruk när det kommer till TV- och datorspelande.

Välkomna!

 

Seminarieledare

 

Sebastian Röhlcke är legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet av att arbeta med elevhälsa både på skol- och kommunnivå. Parallellt med detta har han ingått i en forskargrupp bestående av forskare från Umeå universitet och Luleå tekniska universitet som bland annat undersökt sambanden mellan datorspelsberoende och personlighet. I dagsläget arbetar Sebastian som utbildare och handledare på Akademi Magelungen.

 

 

 

 

 

Christian Bäcklund är legitimerad psykolog med stor klinisk erfarenhet från att ha arbetat inom vuxenpsykiatrisk vård inom Region Skåne och Region Norrbotten. Parallellt med detta har han ingått i en forskargrupp bestående av forskare från Umeå universitet och Luleå tekniska universitet som bland annat undersökt sambanden mellan datorspelsberoende och personlighet. I dagsläget doktorerar Christian vid Luleå tekniska universitet med fokus på datorspelsberoende.

Information

Datum
28 oktober

Tid
09-10

Ort
Distans

Plats(lokal)
Distans

Anmäl dig