Ungas återhämtningsprocesser från psykisk ohälsa

Barn och ungas psykiska hälsa debatteras flitigt i samhället med ökade krav på återhämtningsintiktade arbetssätt i olika samhällsvårdande praktiker. Att främja återhämtning är centralt i psykiatrins och socialtjänstens uppdrag och omfattar aspekter av delaktighet, hopp, meningsfullhet, symptomhantering och egenmakt.
Återhämtningsforskning har primärt utgått från vuxnas perspektiv, och i ljuset av detta behövs mer kunskap om hur unga definierar återhämtning och vad som kan skilja den från vuxnas erfarenheter.

Via en litteraturöversikt, så kallad ”scoping review”, presenterar artikeln det internationella kunskapsläget om vad som främjar ungas återhämtningsprocesser från psykisk ohälsa med ett särskilt fokus på betydelsen av agens och delaktighet i mötet med vård- och omsorg.
Moberg, J., Skogens, L. & Schön, U-K. (2022). Review: Young people’s recovery processes from mental health problems – a scoping review. Child and Adolescent Mental Health

Jennie Moberg, doktorand vid Institutionen för socialt arbete, har publicerat en artikel om kunskapsläget kring återhämtning från psykisk ohälsa bland unga mellan 12-25 år.

Jennie är socionom och har tidigare arbetat som barn- och ungdomsutredare i socialtjänsten, skolkurator samt brukarinflytandesamordnare i BUP. Nu skriver hon en avhandling om och hur ungas återhämtning från komplexa psykiska problem kan främjas av metoden självvald inläggning i barn- och ungdomspsykiatrisk heldygnsvård.

Information

Datum
20 februari

Tid
15-16

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Distans /Bondegatan 35

Vad ingår
Delta distans eller på plats på Bondegatan 35

Upplägg
Delta distans eller på plats på Bondegatan 35. Länk till zoom kommer på mail någon dag innan.

Anmäl dig