Mobbning i skolan-orsaker och åtgärder

Mobbning skapar stort mänskligt lidande och lämnar ofta djupa själsliga sår hos de som utsätts. Det innebär också stora kostnader för samhället under en lång tid. Vissa beräkningar visar att mobbing som sker under ett år kostar samhället 17,5 miljarder kronor under de kommande 30 åren.
Mobbing är ett angeläget och viktigt område. Mobbing är också ofta en starkt bidragande orsak vid skolfrånvaro. På seminariet tar vi upp och förklarar vad som orsakar mobbing och vilka drivkrafter som finns kring mobbing. Varför mobbar vissa barn andra barn?
Vi går igenom vad forskningen säger kring akuta insatser och förebyggande arbete. Vi berättar om skillnaden mellan att vara i en konflikt och att vara mobbad. Målet med seminariet är att ge en översikt över vad som orsaker mobbing och vilka evidensbaserade åtgärder som man som skola kan vidta för att minska mobbing och socialt utanförskap.

Läs mer om hur din skola kan bli en KiVaskola och arbeta evidensbaserat mot mobbning här:

KiVa – Ett evidensbaserat antimobbingprogram för skolan

Föreläsare:

Peter Friberg är legitimerad psykolog och utbildningsansvarig på Akademi Magelungen. Han har sin bakgrund i öppenvården där han arbetat med hemmasittare och ungdomar med antisocial problematik

peter.friberg@magelungen.com

Information

Datum
07 juni

Tid
15.00-16.00

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Seminariet websänds

Mat och dryck
Websänt seminarium

Anmäl dig