Lågaffektivt bemötande i skola och behandling

Professionella inom skola och socialt arbete möter ofta människor som har svårt att reglera sina känslor. Ibland har de också svårt att skilja sina egna känslor från omgivningens. Hur kan vi, genom att ställa krav på rätt nivå, skapa ett klimat baserat på goda och positiva förväntningar på klienten? Hur skall vi arbeta förebyggande för att undvika destruktiva beteenden och konflikter?

Tonvikten ligger vid att hitta strategier för att så långt som möjligt undvika konflikter som riskerar att leda till farliga situationer samt metoder för att utvärdera och förbättra verksamheter när de ändå uppstått. Det handlar även om vilka förhållningssätt som är effektiva för att hantera våldsamma och farliga situationer i arbetet.

Hur kan vi, genom att ställa krav på rätt nivå, skapa ett klimat baserat på goda och positiva förväntningar på klienten? Hur skall vi arbeta förebyggande för att undvika destruktiva beteenden och konflikter?

Ur innehållet:
•Att förstå när vardagliga krav blir alldeles för svåra.

•Lär dig skilja på bra och dåliga strukturer.

•Vad affektsmitta är och hur du som personal kan hantera det.

Välkommen till en workshop med konkreta verktyg och övningar.

 

Efter avslutad utbildning får du ett signerat kursintyg som du kan använda för ex ditt CV.

Kursledare:

Oskar Hill
Beteendevetare med steg 1 KBT. Arbetar som chef för Magelungens Öppenvård i Göteborg. Arbetat som dagverksamhetschef, samordnare och individual- och familjeterapeut inom Magelungen. Har tidigare arbetet inom kriminalvården samt SIS.

 

 

Information

Datum
01 november

Tid
11-12

Ort
Distans

Plats(lokal)
Webben

Anmäl dig