Lågaffektivt bemötande

Professionella inom socialt arbete möter ofta människor som har svårt att reglera sina känslor. Ibland har de också svårt att skilja sina egna känslor från omgivningens. Hur kan vi, genom att ställa krav på rätt nivå, skapa ett klimat baserat på goda och positiva förväntningar på klienten? Hur skall vi arbeta förebyggande för att undvika destruktiva beteenden och konflikter? Seminariet tar upp strategier för bemötande som bidrar till detta.

Lågaffektivt bemötande är en uppsättning metoder och förhållningssätt som syftar till att förebygga och hantera problemskapande beteende inom skola och behandlingsarbete. Tonvikten ligger vid att hitta strategier för att så långt som möjligt undvika konflikter som riskerar att leda till farliga situationer samt metoder för att utvärdera och förbättra verksamheter när de ändå uppstått. Det handlar även om vilka förhållningssätt som är effektiva för att hantera våldsamma och farliga situationer i arbetet.

Ur innehållet:
•Att förstå när vardagliga krav blir alldeles för svåra.
•Lär dig skilja på bra och dåliga strukturer.
•Vad affektsmitta är och hur du som personal kan hantera det.

Föreläsare:
Petter Marklund har tidigare arbetat som ungdomsterapeut och familjeterapeut inom socialt behandlingsarbete, främst inom öppenvård och HVB. Petter arbetar idag som föreläsare och handledare på Akademi Magelungen.

 

Information

Datum
05 juni

Tid
14:30 - 15:30

Ort
Örebro

Plats(lokal)
Tegelbruket, Lertagsgatan 2

Mat och dryck
Fika finns från kl 14.00

Anmäl dig