KBT inom elevhälsan

En av de viktigaste arbetsuppgifterna inom elevhälsan är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Under seminariet berör vi kort de KBT-verktyg som i forskning visat sig mest kraftfulla för att arbeta med och förebygga psykisk ohälsa inom skolan.
Under seminariet ger vi exempel på hur du som arbetar inom elevhälsan kan ha nytta av och använda dig av KBT-verktyg.

Mer utbildning för elevhälsan hittar du här:

KBT för Skolsköterskor

KBT för Skolkuratorer HT-2021

Föreläsare:

Peter Friberg är legitimerad psykolog och utbildningsansvarig på Akademi Magelungen. Han har sin bakgrund i öppenvården där han arbetat med hemmasittare och ungdomar med antisocial problematik

peter.friberg@magelungen.com

 

Information

Datum
15 april

Tid
15.00-16.00

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Websänt seminarium

Upplägg
Websänt seminarium

Anmäl dig