Informell organisering i socialtjänstens arbete med barn, ungdomar och deras familjer

Socialsekreterare i socialtjänstens barnavård behöver ha kontakt med en mängd professionella från olika håll för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Både med andra i den egna förvaltningen och med personal inom exempelvis förskola- och skola, hälso- och sjukvård, samt externa vårdgivare.

Det finns också formella strukturer för det samarbetet (t.ex. SIP-möten) samt för hur arbetet ska bedrivas i övrigt. Men formella strukturer reglerar egentligen bara en liten del av vad som faktiskt sker under arbetsdagen. I alla organisatoriska sammanhang finns även en informell dimension som utgörs av mer eller mindre improviserade handlingar och mellanmänskligt samspel som äger rum såväl inom som mellan olika organisationer. Diskussioner med kollegor i fikarum eller korridorer, samt telefonsamtal och mailkontakter med berörd skolpersonal eller BUP-personal är exempel på hur barnavårdsarbetet förs framåt på informella arenor.

Men denna sida av arbetet med barn-och unga, eller av socialt arbete i övrigt, har knappt uppmärksammats i tidigare forskning. Så på vilket sätt och med vilka motiv kommer egentligen informell organisering till uttryck i socialtjänstens barnavårdsarbete? Och vilken funktion kan den ha för professionella och för klienter?

Pär Grell är lektor i socialt arbete vid Högskolan i Gävle, samt socionom med tidigare erfarenhet av arbete med barn, unga och deras familjer. Hans forskningsområde är socialtjänstens organisering, och han presenterar resultat från egna studier om socialtjänsten som organisation – både ur ett professionellt- och ett klientperspektiv.

Information

Datum
16 mars

Tid
15-16

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Distans /Bondegatan 35

Vad ingår
Detta kostnadsfria är hybrid Distans /Bondegatan 35

Upplägg
Delta distans eller på plats på Bondegatan 35. Länk till zoom kommer på mail någon dag innan.

Anmäl dig