HVB-placerade ungdomars förhållande till mobbning

I Sverige finns idag ca 1000 HVB-hem (hem för vård och boende). Barn och ungdomar bor på HVB av en mängd olika skäl. Gemensamt för dem alla är att placeringen innebär ett stort ingrepp deras liv. Det är viktigt att ta reda på och följa upp hur ungdomar upplever placeringen. I detta seminarium berättar Helené Lagerlöf om ungdomars upplevelse av mobbning. Under seminariet berättar också Helené om sin tidigare forskning kring placeerade barns upplevelser sina levnadsförhållanden under placeringen. Skolgång, fritid och kamratrelationer är områden av de ungas liv som berörs och diskuteras under seminariet.

Föreläsare:

Hélène Lagerlöf Fil Dr i Socialt arbete. Lektor vid Ersta Sköndal Bräcke Högskola. Forskar om Vardagsliv för unga i samhällsvård, Våld i nära relationer samt Mobbning och kränkande behandling.

Information

Datum
10 mars

Tid
15.00-16.00

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Via webben

Mat och dryck
Wedsänt seminarium

Anmäl dig