Hur går det för barn som får Behandling i skolmiljö?

 

1995 startade Magelungen den första skolan med behandling (dvs. Heldag), då under namnet dagverksamhet. Magelungen har idag Heldagsverksamheter från Helsingborg i söder till Gävle i norr och är en form av strukturerad öppenvård bestående av individuell behandling, skola och familjebehandling.

En nyligen utgiven rapport visar att ungdomarna efter behandling får ett förbättrat mående, med minskade svårigheter som ungdomarna också besvärades mindre av. Vid uppföljningen hade en majoritet gymnasiekompetens. Ungdomarna tyckte också att de blivit väl bemötta, att personalen lyssnat på och förstått dem, och de hade förtroende för personalen.

Föreläsare:

Micke Rizzo , har arbetat i Heldag som samordnare, familjebehandlare och metodutvecklare – han kommer berätta om hur Heldag idag arbetar tvärprofessionellt utifrån olika yrkesgrupper.

Johan Strömbeck, forskning- och utvärderingsansvarig, Magelungen – presenterar rapporten.

Magelungen utvärderar kontinuerligt sina behandlings- och skolinsatser och sammanfattar dessa i en rapportserie (Magelungens rapportserie – Magelungen).

Information

Datum
20 oktober

Tid
15- 16

Ort
Webben

Plats(lokal)
webbsänt seminarie

Anmäl dig