Ta del av vårt nyhetsbrev för att få information om våra konstnadsfria seminarier, utbildningar, föreläsning, konferenser och event. Prenumerera »

Hur får vi hållbara familjehem? och hur undviker vi placering?

Delta digitalt

En placering utanför hemmet är ett beslut som starkt påverkar barnets vardag och relationer. Alternativ till placering finns, och förebyggande stöd- och behandlingsinsatser kan göra så att placering kan undvikas. Om placering ändå behöver ske, till exempel i form av familjehem, finns en betydande risk för sammanbrott och omplacering. Magelungens Funka-program syftar till att stödja unga och föräldrar till en mer välfungerande och mindre konfliktfylld tillvaro i hemmet eller familjehemmet. Behandlingen sker antingen hemma i syfte att undvika placering, i familjehemmet för att undvika sammanbrott, eller i en behandlingsfamilj med målsättningen hemflytt inom ett år.

Magelungen har länge utvärderat all behandling och nu har turen kommit till programmen FunkaHemma, FunkaFamiljehem och Funka + Behandlingsfamilj. Utvärderingen som sammanställts under 2022 syftar till att undersöka utfall i form av mående, konfliktnivå, skolnärvaro samt kontinuitet i boende under och efter genomförd behandling. Resultatet visade på positiva förändringar efter avslutad insats och vid uppföljning, med minskade beteendeproblem, minskad konfliktnivå och ökad närvaro i skolan. För andra utfallsmått syntes ingen eller endast små förändringar.

Charlotta Holm, familjebehandlare, metodutvecklare Funka, Magelungen
Helena Preisler, enhetschef Funka Stockholm, Magelungen
Johan Strömbeck, forskning- och utvärderingsansvarig, Magelungen
Selma Engdahl, forskning- och utvärderingsansvarig Magelungen, ungdomscoach Magelungen BO

Information

Datum
29 mars

Tid
15-16

Ort
Distans

Plats(lokal)
Distans

Upplägg
Detta är en kostnadsfri visning. Vi spelar inte in. När du anmäler dig får du en bokningsbekräftelse. (ibland kan de fastna i skräpkorgen) eller om du stavat din mail fel, då studsar det. Du kommer att få mail med länk till zoom någon dag innan de kostnadsfria.

Anmäl dig