Hemmasittare-mer än bara skolk

 

 

 

 

 

Barn och ungdomar som av olika anledningar inte går i skolan är i dag ett växande problem. På detta seminarium går vi igenom aktuell forskning kring problematisk skolfrånvaro och berättar hur man kan arbeta förebyggande i skolan. Du får konkreta råd och tips kring som kan hjälpa dig i arbetet för att öka skolnärvaro. Vi berättar också kort om vår egen behandlingsmodell, hemmasittarprogrammet, en manualbaserad modell som fokuserar på att hjälpa barn med stor problematisk skolfrånvaro tillbaka till skolan.

 

 

Föreläsare:

Oskar Hill är beteendevetare med steg 1 KBT. Arbetar som chef för Magelungens Öppenvård i Göteborg.

 

 

Information

Datum
04 oktober

Tid
11-12

Ort
Distans

Plats(lokal)
Distans

Anmäl dig