Ta del av vårt nyhetsbrev för att få information om våra konstnadsfria seminarier, utbildningar, föreläsning, konferenser och event. Prenumerera »

Beteendeproblem i skolan

I det här seminariet kommer vi att ta en forskningsbaserad utgångspunkt i hur vi kan förstå och hantera problemskapande beteenden i skolan. Vi kommer att presentera flera olika arbetssätt att använda både på individ-, grupp och organisationsnivå.
För när vi arbetar med elever som befinner sig i stora skolsvårigheter är det viktigt att vi har kunskap, verktyg och metod för att hantera de svåra situationer som kan uppstå. Det kan exempelvis handla om elever som stör ordningen i klassrummet, utsätter andra för våld eller skadar sig själva under skoltid. När denna typ av beteenden inte hanteras på ett bra sätt riskerar skolsituationen att bli ohållbar, framför allt för eleven själv men också för lärare och andra elever. Därför är det av största vikt att elevhälsoteam, lärarlag och annan skolpersonal har bra verktyg för att hjälpa elever i skolsvårigheter.

I det här seminariet kommer vi att gå igenom:
• Grundläggande principer för att förstå mänskligt beteende
• Hälsofrämjande- och förebyggande insatser som minskar problemskapande beteenden
• Metoder för att arbeta med beteendeförändring på individnivå

Varmt välkommen att anmäla dig!

Kursledare

Sebastian Röhlcke – legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet av att arbeta med elevhälsa både på skol- och kommunnivå. Han har arbetat som skolpsykolog i Umeå, Nyköping och i Trosa kommun och har stor vana vid att fortbilda och handleda skol- och elevhälsopersonal. Sebastian är särskilt intresserad av skolutveckling, organisatoriska elevhälsoinsatser och evidensbaserad praktik.

Information

Datum
17 oktober

Tid
15-16

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Distans

Upplägg
Detta är en kostnadsfri visning som inte spelas in. När du anmäler dig får du en bokningsbekräftelse, (ibland kan mailet fastna i skräpkorgen). Du kommer få ytterligare ett mail med länk till zoom kommer på morgonen. Se till att din mail adress är rättstavad annars kommer mailen att studsa.

Anmäl dig