Barn med klimatångest

80 procent av Sveriges unga oroar sig för hur klimatförändringarna kommer att påverka deras och världens framtid. Var fjärde ung får ont i magen eller känner sig olycklig när de tänker på klimatförändringarna och över hälften tänker på klimatförändringarna någon gång i veckan eller oftare. Vad innebär det här för oss som möter dessa barn? På jobbet eller runt våra köksbord.
Kom och lär dig vad klimatångest egentligen är, hur man kan göra för att hantera den och hur man kan prata om klimatförändringarna med barn och unga på bästa sätt.

Kata Nylén är grundare till Klimatpsykologerna och aktuell med boken Klimatpsykologi.
Parallellt med detta arbetar Kata med utveckling av nya insatser till barn och unga. Kata har lång erfarenhet av arbete med barn och unga inom skola och socialt arbete.

Information

Datum
12 november

Tid
15.00-16.00

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Bondegatan 35 Magelungens lokaler

Mat och dryck
Fika finns från kl: 14.30

Anmäl dig