Ta del av vårt nyhetsbrev för att få information om våra konstnadsfria seminarier, utbildningar, föreläsning, konferenser och event. Prenumerera »

Att vara förälder till ett barn som inte går till skolan

Skolfrånvaroproblematik är ett uppmärksammat problem idag och många insatser finns för att ge stöd till eleverna för att hjälpa dem tillbaka till en fungerande skolgång. Men hur upplever föräldrarna sitt barns situation och vilket stöd behöver de?

Under detta seminarium kommer vi att lyfta skolfrånvaroproblematik ur ett föräldraperspektiv och fokusera på vilket stöd föräldrar vars barn inte närvarar i skolan kan behöva.

Vi kommer att ge exempel på konkreta verktyg och förhållningssätt i arbetet mot målet ökad närvaro. Seminariet tar sin utgångspunkt i det arbete som bedrivs inom Magelungens Hemmasittarprogram (Hsp) och det stöd som ges till föräldrar där.

Kursledare

Ia Sundberg Lax – lång erfarenhet av att arbeta med skolfrånvarande barn och ungdomar. Hon har byggt upp Magelungens Hemmasittarprogram och är medförfattare till boken Hemmasittande elever och vägen tillbaka. Hon arbetar idag som specialist inom skolfrånvaroproblematik på Akademi Magelungen.

Anna Lilliér – socionom, grundutbildning i psykoterapi (steg 1)
Behandlare på Magelungens Hemmasittarprogram sedan 2009, har även arbetat som behandlare på Skola med behandling samt som skolkurator på resursskola. Anna undervisar även på socionomprogrammet, Stockholms Universitet.

Information

Datum
07 november

Tid
15-16

Ort
Stoskholm

Plats(lokal)
Distans

Upplägg
Detta är en kostnadsfri visning som inte spelas in. När du anmäler dig får du en bokningsbekräftelse, (ibland kan mailet fastna i skräpkorgen). Du kommer få ytterligare ett mail med n länk till zoom någon dag innan. Se till att din mail adress är rättstavad annars kommer mailen att studsa.

Anmäl dig