Ta del av vårt nyhetsbrev för att få information om våra konstnadsfria seminarier, utbildningar, föreläsning, konferenser och event. Prenumerera »

Att främja skolnärvaro En fråga för hela samhället

I Uppsala har antalet hemmasittande elever nästan tredubblats på fyra år. Liknade siffor har rapporterats i andra delar av landet. Lidandet som detta skapar för eleverna är inte endast ett skolproblem, det är en hälsofråga som påverkar det psykiska måendet. Därför behöver vi ta ett gemensamt samhällsansvar.

I det här seminariet tar vi avstamp från de nyckelkomponenter som forskning identifierat när det kommer till att främja skolnärvaro. Hur kan vi hjälpa elever tillbaka till en fungerande skolgång? Vad behöver vi som finns runt eleverna göra för att skapa rätt förutsättningar?

Akademi Magelungen har lång erfarenhet av att arbeta med konkreta och effektiva verktyg för ökad skolnärvaro och förbättrat samarbete.

I det här seminariet kommer vi att dela med oss av vår kunskap utifrån dessa aspekter:

  • Vad vi kan göra för att hjälpa eleven?
  • Vad vi kan göra i skolan?
  • Hur kan vi samverka – Socialtjänst-Skola-BUP?
  • Vad kan vi göra för att stötta vårdnadshavarna?
Ia Sundberg Lax

Ia Sundberg Lax – lång erfarenhet av att arbeta med skolfrånvarande barn och ungdomar. Hon har byggt upp Magelungens Hemmasittarprogram och är medförfattare till boken Hemmasittande elever och vägen tillbaka. Hon arbetar idag som specialist inom skolfrånvaroproblematik på Akademi Magelungen.

Sebastian Röhlcke –legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet av att arbeta med elevhälsa både på skol- och kommunnivå. Han har arbetat som skolpsykolog i Umeå, Nyköping och i Trosa kommun och har stor vana vid att fortbilda och handleda skol- och elevhälsopersonal. Sebastian är särskilt intresserad av skolutveckling, organisatoriska elevhälsoinsatser och evidensbaserad praktik.

Information

Datum
12 oktober

Tid
12-13

Ort
Uppsala

Plats(lokal)
Slottsgränd 6, plan 1, aulan

Mat och dryck
Lunchsallad och dryck ingår.

Vad ingår
Endast på plats Slottsgränd 6 plan 1, aulan Uppsala. Lunchsallad och dryck ingår.

Upplägg
Detta är ett kostnadsfritt lunchseminarium. Endast på plats Slottsgränd 6 plan 1, aulan Uppsala. När du anmäler dig får du en bokningsbekräftelse, (ibland kan mailet fastna i skräpkorgen).

Fullbokat