Använda skräddarsydda samtalskort för personer med autismspektrumtillstånd

Akademi Magelungen har tagit fram samtalskort som är utformade för att användas med personer som har autismspektrumtillstånd (AST).

En av grundsvårigheterna vid AST har att göra med ömsesidig social kommunikation, såväl att själv kommunicera som att förstå andras kommunikation. Samtalskorten är utformade för att underlätta kommunikationen och är tänkta att användas av professionella, anhöriga och personer med AST. Kortens innehåll fokuserar främst på vardagen knutet till en skol- eller arbetsvecka. I utvecklandet av samtalskorten har särskild vikt lagts vid att lyfta känslighet för olika sinnesintryck som personen med AST kan tänkas ha.

I detta kostnadsfria seminarium får du veta mer om korten och hur de kan användas.

Samtalskort för personer med autismspektrumtillstånd hittar du här!

Varför samtalskort för att underlätta kommunikation? En av grundsvårigheterna vid AST har att göra med ömsesidig social kommunikation, såväl att själv kommunicera som att förstå andras kommunikation. Tvetydig, diffust formulerad kommunikation är särskilt svår. Öppna breda frågor riktade mot personen med AST är ofta svårare än tydliga och avgränsade frågor. Många med AST har svårt att läsa av det outtalade och andras avsikter vilket kan göra frågor som ”Hur var det i skolan idag?” besvärliga att besvara. ”Vad menas med en sådan fråga? Vad ska jag berätta om? Vad förväntar sig frågeställaren att jag ska svara? Hur mycket ska jag svara?” kanske är funderingar som väcks hos personen med AST efter en öppen fråga.

Välkommen till en introduktion.

Handledning i ämnet?

Mejla oss på akademi@magelungen.com om du vill ha handledning via videosamtal så löser vi det!

 

Malin Khoso är leg psykolog & leg psykoterapeut på Magelungen. Hon har tidigare arbetat på BUP´s specialistenhet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Malin handleder idag personal inom skola och socialt arbete i att skapa trygga och inkluderande miljöer för barn med NPF. Malin föreläser om AST och hur man kan göra anpassningar som ökar chansen för att personerna med AST får en hanterbar och begriplig skoltillvaro. Malin har varit med och tagit fram hjälpmedlet Samtalskort för personer med Autismspektrumtillstånd (AST).

Kontakt:

malin.khoso@magelungen.com

 

Information

Datum
18 oktober

Tid
9 - 10

Ort
Distans

Plats(lokal)
webben

Anmäl dig