Använda skräddarsydda samtalskort för personer med autismspektrumtillstånd

Varför samtalskort för att underlättakommunikation? En av grundsvårigheterna vid ast har att göra med ömsesidig social kommu-nikation, såväl att själv kommunicera som att förstå andras kommunikation. Tvetydig, diffust formulerad kommu-nikation är särskilt svår. Öppna breda frågor riktade mot personen med ast är ofta svårare än tydliga och avgränsade frågor. Många med ast har svårt att läsa av det outtalade och andras avsikter vilket kan göra frågor som ”Hur var deti skolan idag?” besvärliga att besvara. ”Vad menas med en sådan fråga? Vad ska jag berätta om? Vad förväntar sig frågeställaren att jag ska svara? Hur mycket ska jag svara?” kanske är funderingar som väcks hos personen med ast efter en öppen fråga.

Länken till zoom skickas med mail, så viktigt att du stavar rätt! (ibland kan det även fastna i er skräpkorg)

Information

Datum
14 februari

Tid
9 - 10

Ort
Distans

Plats(lokal)
Distans

Anmäl dig