Ta del av vårt nyhetsbrev för att få information om våra konstnadsfria seminarier, utbildningar, föreläsning, konferenser och event. Prenumerera »

Göteborg; skolfrånvarokonferens

 

Det finns fortfarande ett stort behov av kompetensutveckling inom skolnärvaro området och som en ledande aktör i arbetet med skolfrånvaro anordnar Akademi Magelungen årliga nationella konferenser om skolnärvaro. Under hösten 2023 anordnar vi konferensen i Göteborg.

Vi ger dig konkreta verktyg som gör skillnad för barn, ungdomar och deras familjer. På denna konferens tar vi upp flera aspekter av skolfrånvaro och hur du som professionell kan arbeta för att öka skolnärvaro.

Områden som tas upp på konferensen:

  • Forskningsperspektivet:  hur det ser ut med skolfrånvaro både nationellt och internationellt.
  • Att möta föräldrar till barn med stor skolfrånvaro:  hur du, som arbetar med frågan, kan förbättra bemötandet av och samarbetet med föräldrar.
  • Hur kan vi använda onlinearbete i skolnärvaroarbete: hur man kan arbeta digitalt för att hjälpa skolfrånvarande elever att komma tillbaka till skolan.
  • Kartläggning som grund för intervention och samarbete: hur man kan arbeta med kartläggning? Hur använder du dig av kartläggningen och hur kan den göra så att samarbetet mellan skola och föräldrar fungerar bättre?
  • Främja skolnärvaro för elever med autism: hur vi kan hjälpa barn med autism.

Varmt välkommen att anmäla dig!

Sara Linderdahl – är doktorand i pedagogik vid Uppsala universitet och har en bakgrund som gymnasielärare. Hon forskar om problematisk skolfrånvaro i Sverige och internationellt. Just nu arbetar hon även med att utveckla metoder för att intervjua barn och ungdomar. 

Mikael Hellstadius – vilka lagrum ska vägleda oss när vi ska hjälpa barn som inte kommer iväg till skolan? Mikael Hellstadius, skoljuridisk expert och adjunk i offentlig rätt vid Stockholms univeristet.

Pia Rehn – hur hjälper vi särskilt begåvade elever med ADHD och Autism. Pia Rehn är författare, Magister i pedagogik och handledare med specialisering i special pedagogik.

Ia Sundberg Lax – lång erfarenhet av att arbeta med skolfrånvarande barn och ungdomar. Hon har byggt upp Magelungens Hemmasittarprogram och är medförfattare till boken Hemmasittande elever och vägen tillbaka. Hon arbetar idag som specialist inom skolfrånvaroproblematik på Akademi Magelungen.

Sebastian Röhlcke – legitimerad psykolog med mångårig erfarenhet av att arbeta med elevhälsa både på skol- och kommunnivå. Han har arbetat som skolpsykolog i Umeå, Nyköping och i Trosa kommun och har stor vana vid att fortbilda och handleda skol- och elevhälsopersonal. Sebastian är särskilt intresserad av skolutveckling, organisatoriska elevhälsoinsatser och evidensbaserad praktik

Johan Hallberg – är och har varit aktiv i flera skolors och huvudmäns utvecklingsprojekt i frågor kring elevhälsans ledning, utformning och struktur, bland annat på uppdrag av Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Information

Datum
25 oktober - 26 oktober

Tid
9-16

Ort
Göteborg

Plats(lokal)
Göteborg

Mat och dryck
Frukost, lunch och lyxig fika ingår för de på plats.

Vad ingår
Denna konferens är endast på plats i Göteborg. Kungsportsavenyen 21

Upplägg
Dagkonferens. 2 dagar Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan utbildning.

Pris
6900 kr exkl. moms

Anmäl dig