Nationell konferens om problematisk skolfrånvaro med fokus på barn och unga med AST

 

 

Från forskning till praktik!

Barn och unga med AST-diagnos är överrepresenterade vad gäller skolfrånvaroproblematik. Skolan är den viktigaste faktorn för att minska risken för utanförskap och psykisk ohälsa i ungas liv. Skolan har samtidigt ofta svårt att ge barn med AST den hjälp och det stöd som de behöver.

Kunskaper kring kartläggning och behandling av skolfrånvaroproblematik för barn och unga med AST behöver också lyftas.

Under konferensen går vi igenom alla aspekter av det som du som möter barn och unga med skolfrånvaroproblematik hos barn och unga med AST diagnos eller starka drag av AST behöver kunna för att på bästa sätt möta barnens behov.

Hör Ia Sundberg Lax, chef för Magelungens Hemmasittarprogram berätta:

Du kan delta antingen via webben med full interaktivitet eller på plats förutsatt att detta är möjligt under rådande restriktioner.

Citat från tidigare deltagare:

”Bästa jag varit på på väldigt länge. Fantastiskt bra föreläsare och även tekniken har funkat.”

”Tack för bra dagar! Föreläsningarna håller hög relevans och kvalitet.”

”Mycket givande trots att vi inte kunde vara på plats i Stockholm”

Föreläsare: (Fler inslag tillkommer)

Ellen Kathrine Munkhaugen, är chef för Nasjonal kompetansetjeneste for utviklingshemning og psykisk helse. Hon är specialpedagog och forskare (PhD.) med lång erfarenhet som specialpedagog och från arbete med barn och unga med autismspektrumstörning. 2019 disputerade hon om PhD projektet som avhandlade problematisk skolfrånvaro hos elever med autismspektrumstörning.

 

 

 

Ia Sundberg Lax pratar om betydelsen av att göra kartläggning innan åtgärder sätts in och beskriver hur de arbetar med att få eleven delaktig.
Ia är chef för Magelungens hemmasittarenhet Ia har gedigen klinisk erfarenhet av att arbeta behandlande i hemmasittarärenden.

Insatser som utgår från elevens behov och ger förutsättningar för ökad skolnärvaro – hur arbetar vi för att de ungas röster ska bli hörda?
I det här passet får vi veta mer om skillnaden mellan stress och ångest och vilken betydelse det får vid kartläggningen.

 

Karolinska Institutets Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND) arbetar kontinuerligt med att lyfta ut aktuell forskning och utveckling i samhället samt arbeta preventivt bl.a. med problematisk skolfrånvaro. På denna föreläsning kommer professor Sven Bölte beskriva utvecklingen och utvärderingen av KONTAKT, en social färdighetsträning i kliniskt sammanhang för barn/ungdomar med autismspektrumtillstånd (AST) med och utan andra svårigheter. Christina Coco kommer därefter beskriva hur metoden KONTAKT anpassats till skolans miljö dvs. SKOLKONTAKT. Christina kommer att redogöra för erfarenheter och preliminära resultat från SKOLKONTAKTs pågående randomiserade kontrollerade pilotstudie i samarbete med Magelungens gymnasium Södermalm för elever med sociala svårigheter.

 

Malin Khoso är leg psykolog & leg psykoterapeut på Magelungen. Hon har tidigare arbetat på BUP´s specialistenhet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Malin handleder idag personal inom skola och socialt arbete i att skapa trygga och inkluderande miljöer för barn med NPF. Malins pass handlar om hur man som skola kan ta de första stegen för att . NPF-säkra sin verksamhet.

 

 

 

Peter Friberg är legitimerad psykolog och utbildningsansvarig på Magelungen. Peter har sin bakgrund i öppenvården där han arbetat med hemmasittare och ungdomar med antisocial problematik.
Datorspel och skärmtid – beroende eller intresse?
Kan man bli beroende av datorspel eller mobilen? Är det som knark? Kidnappar det verkligen hjärnans belöningssystem? Hur ska vi som vuxna förhålla oss till spel och skärmtid? Aktuell forskning kring datorspel och skärmtid tas upp. Påverkan på mående, sömn och andra faktorer gås igenom. Vi beskriver hur du kan förhålla dig till skärmtid i allmänhet och datorspel i synnerhet, på ett bra sätt. Vi tar också upp vad du som vuxen kan göra för att hjälpa ett barn som har ett problematiskt spelande.

 

Maria och Christian Persman är föräldrar till två söner, 17 och 15 år, och har båda sina professioner inom skolan. Maria som specialpedagog och arbetar med elever i skolfrånvaro och Christian, som under flera år varit grundskolechef, arbetar idag som utvecklingsledare och projektledare. De har föräldraerfarenhet av långvarig skolfrånvaro och delar med sig av tankar, upplevelser och insikter. Ett mycket uppskattat inslag på tidigare konferens där professionella fått ta del av Maria och Christians erfarenheter.

 

 

Information

Datum
20 maj - 21 maj

Tid
09.00-16.00

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Magelungen Utbildning & Konferens Bondegatan 35

Mat och dryck
Dagkonferens fika-lunch-fika. Denna konferens kommer även att Webbsändas

Vad ingår
4995 kr fram t.o.m 1 februari därefter 5995 kr fram t.o.m 31 mars därfter 6995 kr. Online-deltagande innan 1 februari: 3995 Därefter 4495

Upplägg
Dagkonferens. 2 dagar Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan utbildning. Ersättare accepteras.

Pris
4995 kr exkl. moms

Anmäl dig