Nationell konferens om hemmasittare, Stockholm

Långvarig och omfattande skolfrånvaro riskerar att leda till ett livslångt utanförskap som innebär både personligt lidande och stora kostnader för samhället.

Undersökningar visar att så många som 20 000 elever i grundskolan har en problematisk skolfrånvaro i Sverige (Skolinspektionen, 2016). Siffror som kan antas vara lika höga eller högre på gymnasienivå.
Konferensen samlar ledande namn och verksamheter inom området samt beslutsfattare, experter och myndigheter med syftet att belysa frågan och bjuda in till diskussion.

Ämnen som behandlas under konferensen:

– Elever i behov av särskilt stöd – att anpassa efter elever med bland annat neuropsykiatriska diagnoser, AST och ADHD.

– Samverkan konkreta tips på hur vi får alla inblandade att dra åt samma håll och hur kommuner kan arbeta på övergripande nivå för att minska skolfrånvaron.

– Bemötande – vikten av att skapa en god allians med, och mellan, elev, föräldrar och skolpersonal samt hur man som professionell kan använda verktyg för detta.

-Problematiskt spelande – hur bidrar spelande till hemmasittande? Hur kan vi arbeta med detta?

– Kartläggning -presentation av metoder och verktyg för att på ett heltäckande och bra sätt genomföra kartläggning.

– Behandlingsfasen – från förståelse till förändring, om hur vi med utgångspunkt i kartläggningen kan hjälpa barn och familjer till förändring. Magelungens Hemmasittarprogram visar goda behandlingsresultat.

Hör Linda berätta om sina 1,5 år som hemmasittare.

              ”Jag kan inte fatta att vuxna kunde vara så nedlåtande och elaka mot mig!”

Gå gärna in och diskutera ämnet nedan på vår interaktiva diskussionsvägg.

Länk till diskussionsvägg om problematisk skolfrånvaro här!

Här kan du ladda ned detaljschemat:

magelungen_konf_hemmasittare_a4_digitalt

Vi är glada att kunna presentera Maria och Christian Persman som deltar i egenskap av föräldrar med erfarenhet av problematisk skolfrånvaro. Båda är dock verksamma inom skolvärlden vilket ger dubbla perspektiv.

Hör David Heyne på länk från Holland intervjuas av Peter Friberg inför konferensen:

Föreläsare:

Keynote Speaker: David Heyne.
David Heyne är världsledande forskare och kliniker inom området school refusual. Han är professor i psykologi och har doktorerat inom klinisk barnpsykologi. Han kommer att tala bl.a annat om styrkor och utmaningar kring behandling av hemmasittare. David är en varm och engagerande föreläsare.

 

Trude Havik – ”Skolfaktorer relaterade till hemmasittande”.
Trude är doktor i specialpedagogik och har disputerat med avhandlingen: «skolen sin rolle for skolevegring». Här får vi ta del av en infallsvinkel som ofta glöms bort i den elevcentrerade dialogen kring hemmasittare, skolans roll & skolfaktorer. Hon har erfarenhet från skola och psykiatrin och jobbar som postdoc på Læringsmiljøsenterets projekt, Stavangers Universitet, om ledarskap i klassrummet.

 

Peter Friberg – ”Vikten av rätt bemötande”
Peter är leg psykolog & utbildningsansvarig på Akademi Magelungen. Peter kommer i den här föreläsningen belysa bemötandets betydelse för att nå framgång i behandlingsarbetet. Peter lyfter också frågan om problematiskt spelande som är en flitigt debatterad fråga kring dessa elever.

 

Malin Khoso
Malin tar upp de anpassningar man behöver göra för att möta de barn som har neuropsykiatriska diagnoser. Fokusligger framförallt på barn med autismspektrumtillstånd som är överrepresenterade bland hemmasittande elever.Malin är leg psykolog & leg psykoterapeut och har tidigare arbetat på BUP´s specialistenhet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

 

Ia Sundberg Lax och Robert Palmér arbetar båda på Magelungens Hemmasittarprogram och har varit med och tagit fram HSP- modellen.Ia och Robert kommer att föreläsa om viktiga komponenter i behandlingen och kartläggning av hemmasittare. Ia är socialpedagog och utbildad inom kognitiv beteendeterapi. Robert är utbildad inom kognitiv beteendeterapi.

 

Erik Koskinen föreläser om vikten av att aktivera föräldrar och nätverk i behandlingen av hemmasittare. Erik är socionom och utbildad inom kognitiv beteendeterapi och neuropsykiatri.

 

 

 

Pris:

Early bird: 4 550 kr exkl. moms (fram till 1 April)

Normal: 5 550 kr exkl. moms (1 April-11 Oktober)

 

Infoblad att ladda hem eller skriva ut:

Nationell konferens hemmasittare 11 12 okt

Information

Datum
11 oktober - 12 oktober

Tid
Dagtid

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Nalen, Stora salen. Regeringsgatan 74 111 39, Stockholm

Mat och dryck
Lunch och fika båda dagarna.

Vad ingår
Boken om hemmasittare: "Hemmasittare och vägen tillbaka" ingår.

Upplägg
Välkomna till en interaktiv konferens den 11-12 oktober, där ni som deltagare är inbjudna att aktivt interagera med föreläsarna.

Pris
5550 kr exkl. moms

Anmäl dig