Nationell konferens om hemmasittare, Göteborg

Långvarig och omfattande skolfrånvaro riskerar att leda till ett livslångt utanförskap som innebär både personligt lidande och stora kostnader för samhället.

Undersökningar visar att så många som 20 000 elever i grundskolan har en problematisk skolfrånvaro i Sverige (Skolinspektionen, 2016). Siffror som kan antas vara lika höga eller högre på gymnasienivå.
Konferensen samlar ledande namn och verksamheter inom området samt beslutsfattare, experter och myndigheter med syftet att belysa frågan och bjuda in till diskussion.

Se David Hayne föreläsa på förra konferensen på Nalen i Stockholm:

https://urskola.se/Produkter/209118-UR-Samtiden-Rad-och-ron-om-problematisk-skolfranvaro-och-hemmasittare-Forskning-och-behandling-for-hemmasittare?cmpid=del:cl:20190315:urskola#start=0&stop=120

 

Gå in på vår diskussionsvägg och delta i dialogen om problematisk skolfrånvaro. Väggen följer med in i konferensen. Rikta din telefon mot koden och skriv ett inlägg!

Se hela väggen här:

https://www.mentimeter.com/s/2c7f502160c82ada00128bece6a30283/da70ef70abf5

Ämnen som behandlas under konferensen:

– Elever i behov av särskilt stöd – att anpassa efter elever med bland annat neuropsykiatriska diagnoser, AST och ADHD.

– Samverkan konkreta tips på hur vi får alla inblandade att dra åt samma håll och hur kommuner kan arbeta på övergripande nivå för att minska skolfrånvaron.

– Bemötande – vikten av att skapa en god allians med, och mellan, elev, föräldrar och skolpersonal samt hur man som professionell kan använda verktyg för detta.

-Problematiskt spelande – hur bidrar spelande till hemmasittande? Hur kan vi arbeta med detta?

– Kartläggning -presentation av metoder och verktyg för att på ett heltäckande och bra sätt genomföra kartläggning.

– Behandlingsfasen – från förståelse till förändring, om hur vi med utgångspunkt i kartläggningen kan hjälpa barn och familjer till förändring. Magelungens Hemmasittarprogram visar goda behandlingsresultat.

Hör Linda berätta om sina 1,5 år som hemmasittare.

Hör intervju med David Hayne

Föreläsare:

Keynote Speaker: David Heyne.
David Heyne är världsledande forskare och kliniker inom området school refusual. Han är professor i psykologi och har doktorerat inom klinisk barnpsykologi. Han kommer att tala bl.a annat om styrkor och utmaningar kring behandling av hemmasittare. David är en varm och engagerande föreläsare.

 

 

 

 

Peter Friberg – ”Vikten av rätt bemötande”
Peter är leg psykolog & utbildningsansvarig på Akademi Magelungen. Peter kommer i den här föreläsningen belysa bemötandets betydelse för att nå framgång i behandlingsarbetet. Peter lyfter också frågan om problematiskt spelande som är en flitigt debatterad fråga kring dessa elever.

 

 

 

 Malin Khoso är leg psykolog & leg psykoterapeut på Magelungen. Hon har tidigare arbetat på BUP´s specialistenhet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Malin handleder idag personal inom skola och socialt arbete i att skapa trygga och inkluderande miljöer för barn med NPF. Malins pass handlar om hur man som skola kan ta de första stegen för att . NPF-säkra sin verksamhet.

 

 

 

 

Erik Koskinen är socionom, vidareutbildad inom KBT och neuropsykiatri och föreläser om Nätverksarbete och hur man kan mobilisera alla krafter kring eleven.Vad är viktigt att tänka på när man ordnar nätverksmöten? Hur påverkar våra kollektiva idéer inställningen till att be om hjälp och ta emot hjälp?

 

 

 

 

 

Oskar Hill är beteendevetare med steg 1 KBT. Arbetar som chef för Magelungens Öppenvård i Göteborg. Oskar föreläser om kartläggning och behandling av problematisk skolfrånvaro.

 

 

 

 

 

Maria och Christian Persman är föräldrar till två söner, 17 och 15 år, och har båda sina professioner inom skolan. Maria som specialpedagog och arbetar med elever i skolfrånvaro och Christian, som under flera år varit grundskolechef, arbetar idag som utvecklingsledare och projektledare. De har föräldraerfarenhet av långvarig skolfrånvaro och delar med sig av tankar, upplevelser och insikter. Ett mycket uppskattat inslag på tidigare konferens där professionella fått ta del av Maria och Christians erfarenheter.

 

 

Marit Sahlström är är pedagog och författare och har under tio år arbetat online med hemmasittande elever i projektet Oneeighty.

Har även skrivit romanen ”Och runt mig faller världen” med fokus på att vara anhörig till psykisk ohälsa.

 

 

 

 

Pris:

Early bird: 4 550 kr exkl. moms (fram till 31 januari)
Normal: 5 550 kr exkl. moms

Är ni flera som vill gå? Hör av er till erik.koskinen@magelungen.com

Information

Datum
25 april - 26 april

Tid
09.00-16.00

Ort
Göteborg

Plats(lokal)
Folkets Hus Olof Palmes plats 3, Göteborg

Mat och dryck
Förmiddagsfika med smörgås Konferenslunch Eftermiddagsfika med kaka

Vad ingår
Boken "Hemmasittare och vägen tillbaka" ingår i konferensen.

Upplägg
2 dagars dagkonferens

Pris
5550 kr exkl. moms

Anmäl dig