Konferens om Hemmasittare och problematisk skolfrånvaro. Prevention – Samverkan – Behandling

Vi ger dig konkreta verktyg som gör skillnad för barn, ungdomar och deras familjer. Prevention för att färre ska hamna utanför i skolan, samverkan för att maximera chanserna att lyckas i behandling och behandlingsworkshop för att vässa dina kliniska färdigheter.

Som deltagare på konferensen kommer du lära dig vilka förebyggande metoder och verktyg som har verklig effekt och hur du kan göra för att implementera dem.

Samverkan är ofta ett problem i arbetet med skolfrånvaro och olika aktörer har svårt att dra åt samma håll vilket drabbar de barn som behöver hjälp. Du får ta del av lyckade exempel på kommunsamverkan och vad som behövs för att samverkan i det kliniska arbetet ska fungera. Vi berättar också om vad forskningen kring samverkan kan lära oss.

Som tillval kan du den tredje dagen delta på en behandlingsworkshop där vi går från teori till praktik. Du får ta del av den senaste forskning kring kartläggningsmaterial, hur du kan använda dem i det praktiska arbetet samt metoder kring anpassning och gradvist skolnärmande. Vi vill ge dig konkreta verktyg som hjälper dig att genomföra en bättre behandling.

Långvarig och omfattande skolfrånvaro riskerar att leda till ett livslångt utanförskap som innebär både personligt lidande och stora kostnader för samhället.

Välkomna till en angelägen konferens i centrala Stockholm, gångavstånd från T-centralen.

Hör Malin Khoso föreläsa om NPF i skolan under förra konferensen på Nalen:

https://urskola.se/Produkter/209108-UR-Samtiden-Rad-och-ron-om-problematisk-skolfranvaro-och-hemmasittare-Att-mota-barn-med-neuropsykologiska-diagnoser?cmpid=del:cl:20190315:urskola

Ladda ned program här: Konferens Hemmasittare Stockholm 3-5 april Program

Föreläsare

 

Peter Friberg är legitimerad psykolog och Utbildningsansvarig på Magelungen. Peter är en av Sveriges mest anlitade föreläsare inom skola och socialt arbete. Mobbing är en vanlig orsak till problematisk skolfrånvaro. Peter kommer att föreläsa om mobbing och socialt utanförskap och hur man kan arbeta för ett inkluderande och välkomnande klimat i skolan.

 

 

 

 

Martin Karlberg är universitetslektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Martin kommer att föreläsa om ledarskap i klassrummet,  inkluderingsfrågor, frånvaro och beteendeanalys i klassrummet. Martin leder IBIS-projektet i Uppsala kommun, IBIS (inkluderande beteendestöd i skolan) är ett kommunövergripande projekt vars syfte är att utveckla inkluderande och positiva lärmiljöer i alla kommunens skolor.

 

 

 

 

 

Malin Valsö är leg. psykolog, författare och en uppskattad föreläsare. Hon har lång erfarenhet av arbete som skolpsykolog, samordnande skolpsykolog och kvalitetsutvecklare avseende elevhälsa. Malin har också arbetat inom BUP och habilitering. 2018 kommer den nya boken Fysisk lärmiljö – optimera för trygghet, arbetsro och lärande, som hon har skrivit tillsamman med leg. psykolog Frida Malmgren. Malin kommer att föreläsa om klassrumsmiljöns inverkan på studiero och inkludering

 

 

 

 

Anders Ströberg är Enhetschef Barn- och utbildningsförvaltningen – Habo kommun.

Anders jobbar förvaltningsövergripande inom kommunen med samverkan för att utifrån barn- och ungas perspektiv ge de förutsättningar till en god uppväxtmiljö efter deras behov. I detta finns också en nära samverkan med polis, räddningstjänst, Region Jönköpings län och Länsstyrelsen. Han finns med i olika nätverk, som jag både leder och representerar i. Nätverken har som grund att skapa samsyn kring hur samverkan ska ske på bästa sätt utifrån barnets bästa.Han jobbar också direkt mot vårdnadshavare som är i behov av stöd i att säkerställa att deras barn får rättigheter tillgodosedda, ofta då med insatser från flera aktörer. Då hjälper han familjen att samordna och koordinera de olika insatserna. Anders föreläser och delar med sig av sina erfarenheter kring samverkan. Med sig har Anders även John Ygemar som är Ungdomscoach i Habo kommun.

 

 

Ia Sundberg-Lax och Robert Palmér pratar om upplevelsen av att vara förälder till ett barn med problematisk skolfrånvaro när det inte funkar. Ia är chef för Magelungens hemmasittarenhet och Robert är metodansvarig för Magelungens behandlingsprogram HSP (Hemmasittarprogrammet). De talar dagligen med föräldrar till barn som har problematisk skolfrånvaro. De har gedigen klinisk erfarenhet av att arbeta behandlande i hemmasittarärenden. Ia och Robert delar med sig av sina erfarenheter kring vad som krävs för att få till en fungerande samverkan i behandlingsarbetet. Magelungens forskningsansvarige Johan Strömbeck kommer också att redovisa resultat från Magelungens HSP (Hemmasittarprogrammet). Tillsammans med Peter Friberg kommer Ia och Robert att hålla i Workshopsdagen där fokus kommer att ligga på kartläggning och konkreta verktyg från Magelungens HSP -modell.

 

 

 Malin Khoso är leg psykolog & leg psykoterapeut på Magelungen. Hon har tidigare arbetat på BUP´s specialistenhet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Malin handleder idag personal inom skola och socialt arbete i att skapa trygga och inkluderande miljöer för barn med NPF. Malins pass handlar om hur man som skola kan ta de första stegen för att . NPF-säkra sin verksamhet.

 

 

 

 

Erik Koskinen är socionom, vidareutbildad inom KBT och neuropsykiatri och föreläser om Nätverksarbete och hur man kan mobilisera alla krafter kring eleven.Vad är viktigt att tänka på när man ordnar nätverksmöten? Hur påverkar våra kollektiva idéer inställningen till att be om hjälp och ta emot hjälp?

 

 

 

 

 

 

Maria och Christian Persman är föräldrar till två söner, 17 och 15 år, och har båda sina professioner inom skolan. Maria som specialpedagog och arbetar med elever i skolfrånvaro och Christian, som under flera år varit grundskolechef, arbetar idag som utvecklingsledare och projektledare. De har föräldraerfarenhet av långvarig skolfrånvaro och delar med sig av tankar, upplevelser och insikter. Ett mycket uppskattat inslag på tidigare konferens där professionella fått ta del av Maria och Christians erfarenheter.

 

Peter Friberg kommer att intervjua Anton som tidigare var hemmasittare. Vad hade professionella och familj kunnat gjort tidigare? Vilka tecken fanns det? Vad fick Anton tillbaka till skolan? Anton var tidigare hemmasittare.

 

Priser:
3 dagars konferens inklusive workshopdag: fram till 31 dec 6 500 kr därefter 7 500 kr
2 dagars konferens utan workshopdag: fram till 31 dec 4 500 kr därefter 5 500 kr
Endast workshopdag 5 april 9.00-16.00 (bokas här under föreläsningar) 2 800 kr

Workshopdagen äger rum på Bondegatan 35, Magelungens lokaler. 9-16 5 april

Hör Ia Sundberg Lax berätta om vikten av kartläggning under behandling:

Information

Datum
03 april - 05 april

Tid
9.00-16.00

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Convendum, Vasagatan 16 i Stockholm

Mat och dryck
Smörgås och kaffe på förmiddagen Lunch i lokalerna Kaffe och kaka på eftermiddagen

Vad ingår
Boken "Hemmasittare och vägen tillbaka" ingår i konferensen.

Upplägg
Dagkonferens 3-4 april 9.00-16.00 Valbar Workshopdag 5 april 9.00-16.00

Pris
7500 kr exkl. moms

Anmäl dig