Lågaffektivt bemötande i skola och behandling

Professionella inom socialt arbete möter ofta människor som har svårt att reglera sina känslor. Ibland har de också svårt att skilja sina egna känslor från omgivningens. Hur kan vi, genom att ställa krav på rätt nivå, skapa ett klimat baserat på goda och positiva förväntningar på klienten? Hur skall vi arbeta förebyggande för att undvika destruktiva beteenden och konflikter?

Kursledare: Oskar Hill
Beteendevetare med steg 1 KBT. Arbetar som chef för Magelungens Öppenvård i Göteborg. Arbetat som dagverksamhehetschef, samordnare och individual- och familjeterapeut inom Magelungen. Har tidigare arbetet inom kriminalvården samt SIS.

Information

Datum
14 maj

Tid
14.30-15.30

Ort
Göteborg

Plats(lokal)
Magelungens lokal på Karlagatan 1 i Göteborg

Mat och dryck
Fika finns från kl 14.00

Fullbokat