”Det viktigaste är att man som förälder inte glömmer att man är betydelsefull”